Title: Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců
Other Titles: Legal, accounting and tax aspects of employee remuneration
Authors: Podroužková, Kristýna
Advisor: Singerová, Jitka
Referee: Hanzlová, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7218
Keywords: plat;odměňování;zaměstnanec;zastupitel;město
Keywords in different language: salary;remuneration;employee;representative;town
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá právními, účetními a daňovými aspekty odměňování zaměstnanců a zastupitelů města Švihova. V teoretické části jsou popsána specifika odměňování zaměstnanců veřejného sektoru z právního, účetního a daňového hlediska a zároveň jsou zde nastíněny základní informace o zastupitelstvech obcí. V další části se práce zaměřuje na zkoumání efektivnosti odměňování zaměstnanců a zastupitelů města Švihova pomocí komparací a výpočtů. Závěrem práce jsou shrnuta doporučení ke zlepšení odměňování zaměstnanců a zastupitelů ve městě Švihově.
Abstract in different language: This presented bachelor theses if focused on legal, accounting and tax aspects of remuneration of Švihov employees and city representatives. In the theoretical part there are described the specifics of remuneration of employees in the public sphere from legal, accounting and tax perspective and there are the basic information about local governments as well. The following part is focused on analyzing the efficiency of remuneration using the comparisons and calculations. In the end of the theses there are summarized the suggestions for improvement of remuneration of Švihov employees and city representatives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kristyna Podrouzkova..pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
podrouzkova.pdfPosudek vedoucího práce601,05 kBAdobe PDFView/Open
podrouzkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce610,54 kBAdobe PDFView/Open
podrouzkova.PDFPrůběh obhajoby práce185,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.