Název: Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců
Další názvy: Legal, accounting and tax aspects of employee remuneration
Autoři: Podroužková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Hanzlová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7218
Klíčová slova: plat;odměňování;zaměstnanec;zastupitel;město
Klíčová slova v dalším jazyce: salary;remuneration;employee;representative;town
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá právními, účetními a daňovými aspekty odměňování zaměstnanců a zastupitelů města Švihova. V teoretické části jsou popsána specifika odměňování zaměstnanců veřejného sektoru z právního, účetního a daňového hlediska a zároveň jsou zde nastíněny základní informace o zastupitelstvech obcí. V další části se práce zaměřuje na zkoumání efektivnosti odměňování zaměstnanců a zastupitelů města Švihova pomocí komparací a výpočtů. Závěrem práce jsou shrnuta doporučení ke zlepšení odměňování zaměstnanců a zastupitelů ve městě Švihově.
Abstrakt v dalším jazyce: This presented bachelor theses if focused on legal, accounting and tax aspects of remuneration of Švihov employees and city representatives. In the theoretical part there are described the specifics of remuneration of employees in the public sphere from legal, accounting and tax perspective and there are the basic information about local governments as well. The following part is focused on analyzing the efficiency of remuneration using the comparisons and calculations. In the end of the theses there are summarized the suggestions for improvement of remuneration of Švihov employees and city representatives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Kristyna Podrouzkova..pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
podrouzkova.pdfPosudek vedoucího práce601,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
podrouzkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce610,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
podrouzkova.PDFPrůběh obhajoby práce185,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7218

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.