Název: Finanční hospodaření města Kasejovice
Další názvy: Financial management of the town Kasejovice
Autoři: Viktorová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Čápová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7229
Klíčová slova: město;rozpočet;finanční hospodaření;Kasejovice
Klíčová slova v dalším jazyce: town;budget;financial management;Kasejovice
Abstrakt: Bakalářská práce Finanční hospodaření města Kasejovice analyzuje hospodaření města v letech 2007 - 2011. Teoretická část je zaměřena na všeobecný popis územních samosprávných celků a jejich financování. Vymezen je pojem rozpočet a je popsán jeho obsah a etapy rozpočtového procesu. Úkolem praktické části bakalářské práce je analyzovat finanční hospodaření vybraného města. Analýza je provedena rozborem majetku města a zdroji jeho krytí, dále rozborem příjmové a výdajové stránky rozpočtu. Navazuje analýza finančního hospodaření pomocí ukazatelů zadluženosti a likvidity. Hodnoty a ukazatele jsou srovnávány v čase. Cílem analýzy je zhodnocení financování města Kasejovice a případné doporučení možnosti zlepšení stávající situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis Financial management of the town of Kasejovice analyzes financial management of the town in 2007 - 2011. The theoretical part is focused on general descriptions of a self-governing administrative district and their financing. Then, there is defined concept of the term budget, its makeup and stages of its creating. The objective of practical part is to carry out the financial management analysis of the selected town. It includes the analysis of assets and liabilities, incomes and expenditures. The financial management is assessed based on indicators of indebtedness and liquidity. The indicators are compared in variation with time. The aim of this thesis is to evaluate recent financing of the town of Kasejovice and to illustrate some prospects of improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Viktorova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
viktorova.pdfPosudek vedoucího práce696,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
viktorova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce554,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
viktorova.PDFPrůběh obhajoby práce192,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7229

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.