Název: Motivování zaměstnanců v organizaci
Další názvy: The motivation of Employees at an Organization
Autoři: Vlková, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7240
Klíčová slova: motivace;motivační program;zaměstnanecké výhody;hodnocení zaměstnanců
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;motivational programme;employee benefits;evaluation of employees
Abstrakt: Předložená bakalářské práce se věnuje tématu Motivování zaměstnanců v organizaci, jelikož motivace zaměstnanců je jedním z důležitých zdrojů rozvoje a prosperity firmy. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit současný stav motivace ve společnosti zabývající se výrobou tepla a elektrické energie. Na základě dotazníkového šetření autorka vyhodnotila silné a slabé stránky motivačního systému a navrhla možná řešení, která by mohla zlepšit motivaci zaměstnanců. V závěrečné části byl vytvořen návrh nového motivačního systém.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the topic of employee motivation in the company as this motivation is one of the main sources of development and prosperity of the company. The aim of this bachelor thesis was to determine the current state of motivation in a company which deals with the production of heat and electricity. Based on a survey, the author evaluated the strengths and weaknesses of the incentive system and suggested possible solutions which could improve the motivation of employees. In the final part, proposal for a new incentive system was created.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Miroslava Vlkova, 2012-2013.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlkova v.pdfPosudek vedoucího práce524,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlkova o.pdfPosudek oponenta práce594,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce129,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7240

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.