Název: Zhodnocení provozu trigenerační jednotky
Další názvy: Evaluation of Trigeneration Unit Operation
Autoři: Kučera, Oldřich
Vedoucí práce/školitel: Jindra, Petr
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7244
Klíčová slova: trigenerační jednotka;princip trigenerace;absorpční čerpadlo;chlazení
Klíčová slova v dalším jazyce: trigeneration unit;principle of trigeneration;absorption chiller;cooling
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na celkové zhodnocení provozu trigenerační jednotky. Obsahuje vysvětlení principu trigenerace, analýzu možností nasazení trigeneračních jednotek, popis konkrétní jednotky pracující v objektu FEL Plzeň a zhodnocení provozu této jednotky z energetického hlediska.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on the overall assessment of the trigeneration unit. Includes explanation of the principle of trigeneration, analysis, deployment options of trigeneration units, description of specific units working in the building of FEL Pilsen and valorization the operation of the unit from the energetical point of view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEE) / Bachelor´s works (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kucera_Oldrich_2013.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050787_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050787_oponent.pdfPosudek oponenta práce284,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050787_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7244

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.