Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová, Hana
dc.contributor.authorHerold, Tomáš
dc.contributor.refereeRaková, Lenka
dc.date.accepted2013-06-25
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:36Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:36Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-07
dc.identifier53773
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7245
dc.description.abstractTato práce se zabývá fotovoltaickými články a faktory ovlivňující účinnost přeměny sluneční energie na energii elektrickou. První část práce nás seznámí s fotovoltaickým jevem, fotovoltaickými články a jejich vlastnostmi. Druhá část pojednává o faktorech, které ovlivňují vlastní přeměnu sluneční energie na elektrickou energii a možnosti ovlivnění účinnosti výběrem polohy, natočení, zeměpisnou polohou. Poslední část je zaměřena na reálné možnosti České republiky.cs
dc.format42 s. (45 214 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53773-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfotovoltaický článekcs
dc.subjectsluneční zářenícs
dc.subjectenergie fotonůcs
dc.subjectpolovodičecs
dc.subjectpolovodičový přechodcs
dc.subjectmonokrystalický křemíkcs
dc.subjectpolykrystalický křemíkcs
dc.subjectkřemíkový krystalický článekcs
dc.subjectčlánek z amorfního křemíkucs
dc.subjecttandemový článekcs
dc.subjectintenzita slunečního zářenícs
dc.titleAnalýza faktorů ovlivňujících účinnost přeměny sluneční energie v energii elektrickoucs
dc.title.alternativeAnalysis of factors influencing efficiency of solar energy transformation into electric energyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with photovoltaic cells and factors affecting the efficiency of converting solar energy to electricity. The first part introduces us to photovoltaic phenomenon photovoltaic cells and their characteristics. The second part deals with the effects influencing the transformation and the possibilities of affecting effectiveness of selection positioning, rotation, geographical location. The last part is focused on the real possibilities of Czech Republic.en
dc.subject.translatedphotovoltaic cellen
dc.subject.translatedsolar radiationen
dc.subject.translatedphoton energyen
dc.subject.translatedsemiconductorsen
dc.subject.translatedsemiconductor junctionen
dc.subject.translatedmonocrystalline siliconen
dc.subject.translatedpolycrystalline siliconen
dc.subject.translatedcrystalline silicon cellen
dc.subject.translatedcell of amorphous silicon tandem cellen
dc.subject.translatedsolar radiationen
dc.subject.translatedinstalled capacity of Czech republicen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas_Herold.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
053773_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce429,68 kBAdobe PDFView/Open
053773_oponent.pdfPosudek oponenta práce380,48 kBAdobe PDFView/Open
053773_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.