Title: Energetický štítek obálky budovy
Other Titles: Energy label of building containment
Authors: Oláhová, Denisa
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Plecháč, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7250
Keywords: obálka budovy;energetický štítek obálky budovy;průměrný součinitel prostupu tepla;klasifikační třídy;termovize;tepelně izolační materiál;výplň otvoru;stavební konstrukce
Keywords in different language: building containment;energy label of building containment;average transmission heat loss coefficient;classification classes;thermovision;thermal insulation material;opening pane;building structure
Abstract: Předkládaná bakalářská práce popisuje metodiku výpočtu energetického štítku obálky budovy. Obsahuje samotný energetický štítek vytvořený pro konkrétní bytový dům ve stávajícím stavu i po navrhnutém opatření. Seznamuje s navrhnutými opatřeními a hodnotí stavbu z hlediska výpočtů a zároveň pořízených termovizních snímků.
Abstract in different language: This Bachelor thesis describes the methodology of calculation the energy label of building containment. It also contains the actual label created for a specific block of flats in the current state and even after suggested changes. In my Bachelor thesis are also introduced suggested changes and the building is evaluated from the perspective of calculations and thermo-visual footage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Denisa Olahova.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
053780_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,96 kBAdobe PDFView/Open
053780_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,81 kBAdobe PDFView/Open
053780_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce223,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.