Název: Energetický štítek obálky budovy
Další názvy: Energy label of building containment
Autoři: Oláhová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Plecháč, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7250
Klíčová slova: obálka budovy;energetický štítek obálky budovy;průměrný součinitel prostupu tepla;klasifikační třídy;termovize;tepelně izolační materiál;výplň otvoru;stavební konstrukce
Klíčová slova v dalším jazyce: building containment;energy label of building containment;average transmission heat loss coefficient;classification classes;thermovision;thermal insulation material;opening pane;building structure
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce popisuje metodiku výpočtu energetického štítku obálky budovy. Obsahuje samotný energetický štítek vytvořený pro konkrétní bytový dům ve stávajícím stavu i po navrhnutém opatření. Seznamuje s navrhnutými opatřeními a hodnotí stavbu z hlediska výpočtů a zároveň pořízených termovizních snímků.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis describes the methodology of calculation the energy label of building containment. It also contains the actual label created for a specific block of flats in the current state and even after suggested changes. In my Bachelor thesis are also introduced suggested changes and the building is evaluated from the perspective of calculations and thermo-visual footage.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEE) / Bachelor´s works (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Denisa Olahova.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053780_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053780_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053780_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce223,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7250

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.