Název: Návrh logistického systému pro sběr a využití hliníkových nápojových obalů
Další názvy: Proposal of logistic system for the salvage and use of the aluminium beverage packaging
Autoři: Sedláček, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Pašek, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7256
Klíčová slova: Sběr odpadů;třídění odpadů;využití odpadů;recyklace odpadů;systém;metodika;odpad;obal;hliník
Klíčová slova v dalším jazyce: Waste collection;waste sorting;waste reusing;waste recycling;system;method;waste;packaging;aluminium
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku sběru, třídění, recyklace a opětovného využití nápojových hliníkových obalů z důvodu jejich nízké míry recyklovatelnosti. Poukazuje také na potenciál tohoto méně tradičního nápojového obalu a objasňuje jeho výhody používání pro společnost. V neposlední řadě srovnává různé metodiky a systémy sběru hliníkových nápojových obalů v České republice a v ostatních státech Evropy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on problems of collection, sorting, recycling and reusing of aluminium beverage cans due to their low possibility of recycling. It shows the potential of less conventional beverage packaging and it clarifies its advantages for society. Finally, it compares ways of systems and methods collection of aluminium beverage cans in the Czech Republic and in others countries in Europe.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vojtech Sedlacek- navrh logistickeho systemu pro sber a vyuziti hlinikovych napojovych obalu.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053790_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053790_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053790_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce267,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7256

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.