Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠčerba, Eduard
dc.contributor.authorSedláček, Vojtěch
dc.contributor.refereePašek, Josef
dc.date.accepted2013-06-26
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:30Z-
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:30Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-05
dc.identifier53790
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7256
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na problematiku sběru, třídění, recyklace a opětovného využití nápojových hliníkových obalů z důvodu jejich nízké míry recyklovatelnosti. Poukazuje také na potenciál tohoto méně tradičního nápojového obalu a objasňuje jeho výhody používání pro společnost. V neposlední řadě srovnává různé metodiky a systémy sběru hliníkových nápojových obalů v České republice a v ostatních státech Evropy.cs
dc.format42 s. (58 913 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSběr odpadůcs
dc.subjecttřídění odpadůcs
dc.subjectvyužití odpadůcs
dc.subjectrecyklace odpadůcs
dc.subjectsystémcs
dc.subjectmetodikacs
dc.subjectodpadcs
dc.subjectobalcs
dc.subjecthliníkcs
dc.titleNávrh logistického systému pro sběr a využití hliníkových nápojových obalůcs
dc.title.alternativeProposal of logistic system for the salvage and use of the aluminium beverage packagingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on problems of collection, sorting, recycling and reusing of aluminium beverage cans due to their low possibility of recycling. It shows the potential of less conventional beverage packaging and it clarifies its advantages for society. Finally, it compares ways of systems and methods collection of aluminium beverage cans in the Czech Republic and in others countries in Europe.en
dc.subject.translatedWaste collectionen
dc.subject.translatedwaste sortingen
dc.subject.translatedwaste reusingen
dc.subject.translatedwaste recyclingen
dc.subject.translatedsystemen
dc.subject.translatedmethoden
dc.subject.translatedwasteen
dc.subject.translatedpackagingen
dc.subject.translatedaluminiumen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vojtech Sedlacek- navrh logistickeho systemu pro sber a vyuziti hlinikovych napojovych obalu.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
053790_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,6 kBAdobe PDFView/Open
053790_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,31 kBAdobe PDFView/Open
053790_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce267,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.