Title: Návrh logistického systému pro sběr a využití hliníkových nápojových obalů
Other Titles: Proposal of logistic system for the salvage and use of the aluminium beverage packaging
Authors: Sedláček, Vojtěch
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Pašek, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7256
Keywords: Sběr odpadů;třídění odpadů;využití odpadů;recyklace odpadů;systém;metodika;odpad;obal;hliník
Keywords in different language: Waste collection;waste sorting;waste reusing;waste recycling;system;method;waste;packaging;aluminium
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku sběru, třídění, recyklace a opětovného využití nápojových hliníkových obalů z důvodu jejich nízké míry recyklovatelnosti. Poukazuje také na potenciál tohoto méně tradičního nápojového obalu a objasňuje jeho výhody používání pro společnost. V neposlední řadě srovnává různé metodiky a systémy sběru hliníkových nápojových obalů v České republice a v ostatních státech Evropy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on problems of collection, sorting, recycling and reusing of aluminium beverage cans due to their low possibility of recycling. It shows the potential of less conventional beverage packaging and it clarifies its advantages for society. Finally, it compares ways of systems and methods collection of aluminium beverage cans in the Czech Republic and in others countries in Europe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vojtech Sedlacek- navrh logistickeho systemu pro sber a vyuziti hlinikovych napojovych obalu.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
053790_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,6 kBAdobe PDFView/Open
053790_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,31 kBAdobe PDFView/Open
053790_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce267,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.