Název: Vliv elektromagnetického pole na životní prostředí
Další názvy: The effect of electromagnetic field on living environment
Autoři: Krouza, Jan
Vedoucí práce/školitel: Ledvinová, Marcela
Oponent: Preuss, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7262
Klíčová slova: elektromagnetické pole;biologické účinky;elektrická intenzita;magnetická indukce;neionizující záření
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic field;biological effets;electric intensity;magnetic induction;non-ionizing radiation
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na působení elektromagnetických polí na životní prostředí. Práce se věnuje legislativě České Republiky v oblasti ochrany obyvatelstva před elektromagnetickými poli, porovnává jednotlivá frekvenční spektra elektromagnetických polí a hodnotí biologické účinky těchto polí na jednotlivé organizmy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is aimed at describing the effects of electromagnetic fields on the enviroment. The thesis deals with Czech legislation designed to protect the general population from electromagnetic fields, compares different frequency spectrums of electromagnetic fields and evaluates the biological effects of these fields on individual organisms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv em pole na ziv pros - BP.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053798_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053798_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053798_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7262

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.