Název: Tablíghí Džamaat
Další názvy: Tablighi Jamaat
Autoři: Červinka, Václav
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Kydlíček, Jakub
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7264
Klíčová slova: Tablíghí Džamáat;Muhammad Iljás;dawa;transnacionální islámské hnutí;Dewsbury
Klíčová slova v dalším jazyce: Tablighi Jamaat;Muhammad Iljas;dawa;transnational islamic movement;Dewsbury
Abstrakt: Cílem této práce je pomocí analýzy dostupných zdroju priblížení existence a fungování organizace Tablíghí Džamaat.Chtel bych se zamerit na príciny vzniku organizace v Indii ve dvacátých letech 20. století, prinést portrét Muhammada Iljáse a priblížit jeho myšlení. Poté nastíním ideologii hnutí, její strukturu a hierarchii. Dále by práce mela pojednávat o expanzi za hranice Indie v konkrétních komunitách po celém svete. V záveru se bude práce venovat kontroverzním otázkám spojených s tímto hnutím, jako je napr. podpora terorismu.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis deals with transnational islamic movement Tablighi Jaamat. Work follows the origin of movement in colonial Brithish India, following the life and work of the founder Muhammad Iljas and situation after his death. In the second chapter highlights the rituals, ideology, important religious books and role of woman in movement activities. An important chapter is to extend the movement beyond the borders of India and gradually spread to all over the world. Crucial question is whether the organization has close ties to terrorist organizations or not. At the end of the thesis deals terrorist attacks and those that are committed because they are at in relation to the action of Tablighi Jamaat movemement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce504,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cervinka.pdfPosudek vedoucího práce364,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cervinka.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce248,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cervinka.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce121,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7264

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.