Title: Obraz Saladina v první části originálu kroniky an-Nawádir
Other Titles: Desription of Saladin in the first book of the original Arabic chronicle titled an-Nawádir
Authors: Grulich, Vladimír
Advisor: Ramadan, Ivan
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7266
Keywords: třetí křížová výprava;kronika;ibn Šaddád;an-Nawádir;Itinerarium
Keywords in different language: third crusade;chronicle;ibn Shaddad;an-Nawadir;Itinerarium
Abstract: Cílem práce je zjistit, jak první kniha kroniky an-Nawádir as-sultáníja wa-l-mahásin al-júsúfíja (1228/1229; dále jen an-Nawádir) od Bahá?u-d-Dína ibn Šaddáda pohlíží na osobnost Saladina a dále pak provést komparaci pohledů na Saladina obsažených v první knize kroniky an-Nawádir a kronice The Chronicle of the Third Crusade: The Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi (1997; dále jen Itinerarium) v rámci vybraných historických událostí.
Abstract in different language: Main goal of the master's thesis was to find out how Saladin was depicted in the first book of the Arabic chronicle entitled an-Nawadir as-Sultaniyya wa-l-Mahasin al-Yousufiyya by Bahau-d-Dín ibn Shaddad. Another goal of the master's thesis was to compare historical events (regarding personage of Saladin) of the first book of an-Nawadir with the same events of the chronicle entitled Itinerarium and therefore to find out whether the compared events differ from each other or not and if differ than in what scale.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPP.pdfPlný text práce426,21 kBAdobe PDFView/Open
Grulich.pdfPosudek vedoucího práce275,84 kBAdobe PDFView/Open
Grulich.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce285,05 kBAdobe PDFView/Open
Grulich P.pdfPrůběh obhajoby práce22,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.