Title: Vliv arabské středověké medicíny na evropskou vědu
Other Titles: Influence of Arabic medieval medicine on European science
Authors: Šípkovský, Jakub
Advisor: Ramadan, Ivan
Referee: Křížek, Daniel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7284
Keywords: Islámská medicína;Ibn Síná;Ar-Rází;Ibn-Nafís;Constantine Africanus;Salerno;George of Cremona;Az-Zahráwi;al-Qánún fí at-tibb;evropské univerzity
Keywords in different language: Islamic medicine;Ibn Síná;Ar-Rází;Ibn-Nafís;Constantine Africanus;Salerno;George of Cremona;Az-Zahráwi;al-Qánún fí at-tibb;european universities
Abstract: Moje práce se zaměřuje na analýzu vlivu arabské středověké medicíny v Evropě. Mým cílem je popsat a prozkoumat toto téma. Začínám popisem vývoje islámské medicíny, abych vytvořil zázemí pro hlavní část práce. Dále porovnávám okolnosti a medicínské znalosti v Evropě a islámském světě. Tímto ukazuji motivaci, kterou měly evropští lékaři pro získání zájmu o znalosti islámské medicíny a jejich osvojení. A také ukazuji, co jim mohla islámská medicína nabídnout. V hlavní části mojí práce se zaměřuji na přenos lékařských znalostí z arabštiny do latiny a jeho vliv na evropské lékaře. Poté se přesouvám k vybraným osobnostem a oblastem islámské medicíny, abych ukázal vliv těchto přejatých znalostí podrobněji. V této části zahrnuji známé lékaře jako Ibn Síná nebo ar-Rází a různé lékařské obory jako oftalmologie či farmakologie. Poslední část mé práce se zaměřuje na využití děl a poznatků islámské medicíny na evropských univerzitách.
Abstract in different language: My work is focused on analysis of influence of medieval Arabic medicine in Europe. My aim is to describe and examine this topic. I start with the description of development of Islamic medicine to provide background for the main section. Next I compare the circumstances and knowledge of medicinal in Europe and Islamic world. With this I show what motivation the European physicians had to take interest and adopt Islamic medicine, and i also show what Islamic medicine had to offer them. In the main part of my study I am focusing on transmission of medical knowledge from Arabic language to Latin and its influence on European physicians. After then I move on to specific characters and fields of Islamic medicine to show its influence on European science in detail. In this I cover famous physicians like Ibn Síná or Ar-Rází and various fields of medicine like ophthalmology or pharmacology. The last part of my work is focused on usage of Islamic medical books and knowledge in european universities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jakub Sipkovsky.pdfPlný text práce584,14 kBAdobe PDFView/Open
Sipkovsky.pdfPosudek vedoucího práce294,61 kBAdobe PDFView/Open
Sipkovsky.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce380,16 kBAdobe PDFView/Open
Sipkovsky.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce103,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.