Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKudrna, Jiří
dc.contributor.advisorEdl, Milan
dc.contributor.authorOttová, Michaela
dc.contributor.refereeŠimon, Michal
dc.date.accepted2013-06-17
dc.date.accessioned2014-02-06T12:29:10Z
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:29:10Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-24
dc.identifier54020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7286
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá možnostmi využití vratných obalů v logistickém řetězci společnosti Alfmeier CZ s.r.o. Teoretická část práce se zaměřuje na základy logistiky, vysvětluje klíčové logistické činnosti a popisuje možnosti v balení zboží, výhody a nevýhody jednotlivých druhů obalů a faktory ovlivňující jejich výběr. Praktická část potom představuje možnost zavedení využívání vratných obalů ve společnosti Alfmeier CZ s.r.o.cs
dc.format91 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectlogistický řetězeccs
dc.subjectobalové hospodářstvícs
dc.subjectvratné obalycs
dc.subjectKLTcs
dc.titleVyužití vratných obalů v logistickém řetězcics
dc.title.alternativeThe use of returnable packaging in logistics chainen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra průmyslového inženýrství a managementucs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the possibilities of the use of returnable packaging in the logistics chain of Alfmeier CZ. The theoretical part of the thesis focuses on the fundamentals of logistics; it explains the key logistics activities and describes the options in the packing of goods, advantages and disadvantages of different types of packaging and factors that affect the choice of the type of packaging. The practical part of the thesis presents the possibility of implementation of the use of returnable packaging at Alfmeier CZ.en
dc.subject.translatedlogisticsen
dc.subject.translatedlogistics chainen
dc.subject.translatedpackaging managementen
dc.subject.translatedreturnable packagingen
dc.subject.translatedKLTen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ottova_2013.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Ottova.pdfPosudek vedoucího práce474,64 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Ottova.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Ottova 001.pdfPrůběh obhajoby práce539 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.