Název: Racionalizace výroby ve společnosti Integrated \nl{}Micro-Electronics Czech Republic s. r. o.
Další názvy: Rationalization of production at Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.
Autoři: Pechová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Oponent: Poór, Peter
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7289
Klíčová slova: Value stream mapping;štíhlá výroba;racionalizace;materiálový tok;průběžná doba výroby
Klíčová slova v dalším jazyce: Value stream mapping;lean manufacturing;rationalization;material flow;lead time
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou a racionalizací výroby za pomoci metody Value stream mapping. První část se věnuje teoretickému seznámení se štíhlou výrobou a metodou VSM, praktická část je aplikací této metody v prostředí firmy Integrated Micro-Electronics na vybraném výrobku. Práce obsahuje analýzu a návrh pro zlepšení stavu materiálového toku produktu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the analysis and rationalization of production with the help of a value stream mapping. The first part is devoted to theoretical introduction to Lean Manufacturing and VSM method, the practical part is an application of this method in the environment of Integrated Micro-Electronics for the selected product. The work contains an analysis and proposal for improvement of the material flow of the product.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_ Kristyna_Pechova_2013.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Pechova.pdfPosudek vedoucího práce486,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Pechova.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Pechova 001.pdfPrůběh obhajoby práce440,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7289

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.