Název: Logistický koncept výroby elektromotorů dle filozofie štíhlé výroby
Další názvy: Logistic concept of electric motor production according to the philosophy of lean manufacturing
Autoři: Kopecký, Michal
Vedoucí práce/školitel: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Oponent: Sysel, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7290
Klíčová slova: štíhlá výroba;časový snímek dne;VSM analýzy;layout;ekonomické zhodnocení;logistika;štíhlá výroba;skladování;sklady;zásoby;optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: lean manufacturing;time frame of day;VSM analysis;layout;economic avaluation;logistics;lean manufacturing;storage;warehousing;inventory;optimalization
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá využitím teoretických poznatků o štíhlém podniku v praxi. Jsou v ní použity různé analýzy za účelem vytvoření návrhu nového uspořádání strojů, který by stav stávající vylepšil. Dále je zhotoveno ekonomické zhodnocení a návratnost jednotlivých variant.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the use of theoretical knowledge of lean company in practice. There are various analyzes in order to create a new layout of machines that would improve the current situation. Next it is made an economic evaluation and return of individual variants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Kopecky Michal.pdfPlný text práce5,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce483,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Kopecky.pdfPosudek oponenta práce645,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Kopecky 001.pdfPrůběh obhajoby práce418,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7290

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.