Title: Návrh uspořádání výroby podlahového konvektoru Ascotherm Eco
Other Titles: Design layout of production of floor convector Ascotherm Eco
Authors: Bukovjan, Petr
Advisor: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Referee: Jankovec, Alois
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7291
Keywords: Ascotherm eco;uspořádání výroby;dispoziční řešení;materiálový tok;návratnost;zpracovatelské náklady
Keywords in different language: Ascotherm eco;production layout;layout design;material flow;return;processing costs
Abstract: Diplomová práce obsahuje analýzu uspořádání výroby produktu Ascotherm eco z hlediska manipulace s materiálem a jejího přepravního výkonu. Součástí práce bylo také zhodnocení výroby ostatních produktů, které ovlivňují výrobu analyzovaného produktu Ascotherm eco. Pro analýzu byla využita metoda zhodnocení materiálové toku. Výsledkem práce bylo navržení nového uspořádání a racionalizace výrobních úseků. Navržená řešení byla ekonomicky zhodnocena.
Abstract in different language: The diploma thesis contains an analysis of production layout of Ascotherm eco product with regard to material handling and its transport performance. The thesis includes also an assessment of related productions of other products, which has an effect on production of Ascotherm eco. For the analysis the material flow evaluation method was used. The goal of this work was to propose a new organization and rationalization of production sections. The proposed solution was evaluated in terms of economics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ascotherm eco Bukovjan.pdfPlný text práce9,38 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Bukovjan.pdfPosudek vedoucího práce489,65 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Bukovjam 001.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Bukovjan 001.pdfPrůběh obhajoby práce557,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.