Název: Návrh uspořádání výroby podlahového konvektoru Ascotherm Eco
Další názvy: Design layout of production of floor convector Ascotherm Eco
Autoři: Bukovjan, Petr
Vedoucí práce/školitel: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Oponent: Jankovec, Alois
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7291
Klíčová slova: Ascotherm eco;uspořádání výroby;dispoziční řešení;materiálový tok;návratnost;zpracovatelské náklady
Klíčová slova v dalším jazyce: Ascotherm eco;production layout;layout design;material flow;return;processing costs
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje analýzu uspořádání výroby produktu Ascotherm eco z hlediska manipulace s materiálem a jejího přepravního výkonu. Součástí práce bylo také zhodnocení výroby ostatních produktů, které ovlivňují výrobu analyzovaného produktu Ascotherm eco. Pro analýzu byla využita metoda zhodnocení materiálové toku. Výsledkem práce bylo navržení nového uspořádání a racionalizace výrobních úseků. Navržená řešení byla ekonomicky zhodnocena.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis contains an analysis of production layout of Ascotherm eco product with regard to material handling and its transport performance. The thesis includes also an assessment of related productions of other products, which has an effect on production of Ascotherm eco. For the analysis the material flow evaluation method was used. The goal of this work was to propose a new organization and rationalization of production sections. The proposed solution was evaluated in terms of economics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Ascotherm eco Bukovjan.pdfPlný text práce9,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Bukovjan.pdfPosudek vedoucího práce489,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Bukovjam 001.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Bukovjan 001.pdfPrůběh obhajoby práce557,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7291

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.