Název: Řízení projektů ve společnosti BIS Czech s. r. o.
Další názvy: Project management in BIS Czech Ltd.
Autoři: Líbal, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Edl, Milan
Miller, Antonín
Oponent: Kudrna, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7297
Klíčová slova: projektové řízení;projekt;WBS;plánování;sledování;kontrola;kritická cesta;síťový diagram;PERT;Ganttův diagram;počítačová podpora projektového řízení;MS Project
Klíčová slova v dalším jazyce: project management;project;WBS;planning;monitoring;control;critical path;network diagram;PERT;Gantt chart;computer support for project management;MS Project
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na návrh změny systému projektového řízení ve společnosti BIS Czech s.r.o.. Cílem práce je zmapovat současný stav projektového řízení a následně navrhnout optimalizaci pro jeho zlepšení. Teoretická část práce je zaměřena na projektové řízení ve všech fázích životního cyklu projektu, praktická část se pak zabývá navrženým řešením, kterým je kompletní řízení projektů pomocí softwaru MS Project. V tomto SW je dále zpracován jeden z typických projektů společnosti, kde jsou zohledněny důležité prvky a vlastnosti pro optimalizaci řízení projektů ve firmě.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the proposal of change the project management at BIS Czech Ltd. The aim is to map the current state of project management and to propose the optimization its improvement too. The theoretical part is focused on project management in all phases of the project life cycle, practical part deals with the proposed solution, which is a complete project management using MS Project software. In this software is then processed one of the typical projects of the company in which they are taken into account important elements and features to optimize the management of projects in the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPV) / Theses (DIE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_LIBAL_ALES.pdfPlný text práce4,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Libal.pdfPosudek vedoucího práce483,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_ Libal.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Libal 001.pdfPrůběh obhajoby práce507,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7297

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.