Title: Řízení projektů ve společnosti BIS Czech s. r. o.
Other Titles: Project management in BIS Czech Ltd.
Authors: Líbal, Aleš
Advisor: Edl, Milan
Miller, Antonín
Referee: Kudrna, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7297
Keywords: projektové řízení;projekt;WBS;plánování;sledování;kontrola;kritická cesta;síťový diagram;PERT;Ganttův diagram;počítačová podpora projektového řízení;MS Project
Keywords in different language: project management;project;WBS;planning;monitoring;control;critical path;network diagram;PERT;Gantt chart;computer support for project management;MS Project
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na návrh změny systému projektového řízení ve společnosti BIS Czech s.r.o.. Cílem práce je zmapovat současný stav projektového řízení a následně navrhnout optimalizaci pro jeho zlepšení. Teoretická část práce je zaměřena na projektové řízení ve všech fázích životního cyklu projektu, praktická část se pak zabývá navrženým řešením, kterým je kompletní řízení projektů pomocí softwaru MS Project. V tomto SW je dále zpracován jeden z typických projektů společnosti, kde jsou zohledněny důležité prvky a vlastnosti pro optimalizaci řízení projektů ve firmě.
Abstract in different language: This thesis focuses on the proposal of change the project management at BIS Czech Ltd. The aim is to map the current state of project management and to propose the optimization its improvement too. The theoretical part is focused on project management in all phases of the project life cycle, practical part deals with the proposed solution, which is a complete project management using MS Project software. In this software is then processed one of the typical projects of the company in which they are taken into account important elements and features to optimize the management of projects in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_LIBAL_ALES.pdfPlný text práce4,02 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Libal.pdfPosudek vedoucího práce483,71 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_ Libal.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Libal 001.pdfPrůběh obhajoby práce507,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.