Title: Standardizace pracoviště v průmyslovém podniku
Other Titles: Standardization of workplace WHN13
Authors: Lemfeld, Jan
Advisor: Šimon, Michal
Bureš, Marek
Referee: Loos, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7302
Keywords: standardizace;normování práce;normy;snímkování;kontrolní protokol
Keywords in different language: standardization;work standardization;norms;imaging;control protocol
Abstract: Cílem diplomové práce je standardizace montážního pracoviště hydraulické plošiny WHN13. Práce je zaměřena především na tvorbu montážních norem jmenované plošiny a standardy, které se musí při práci dodržet.
Abstract in different language: The thesis aim is the standardization of mounting workplace for hydraulic platform WHN13.The thesis is focused primarily on creating of mentioned platform and standards required to hold on during the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jlemfeld_DP_17_5_2013.pdfPlný text práce6,93 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Lemfeld.pdfPosudek vedoucího práce719,17 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Lemfeld.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Lemfeld 001.pdfPrůběh obhajoby práce490,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.