Název: Standardizace pracoviště v průmyslovém podniku
Další názvy: Standardization of workplace WHN13
Autoři: Lemfeld, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Bureš, Marek
Oponent: Loos, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7302
Klíčová slova: standardizace;normování práce;normy;snímkování;kontrolní protokol
Klíčová slova v dalším jazyce: standardization;work standardization;norms;imaging;control protocol
Abstrakt: Cílem diplomové práce je standardizace montážního pracoviště hydraulické plošiny WHN13. Práce je zaměřena především na tvorbu montážních norem jmenované plošiny a standardy, které se musí při práci dodržet.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis aim is the standardization of mounting workplace for hydraulic platform WHN13.The thesis is focused primarily on creating of mentioned platform and standards required to hold on during the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
jlemfeld_DP_17_5_2013.pdfPlný text práce6,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Lemfeld.pdfPosudek vedoucího práce719,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Lemfeld.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Lemfeld 001.pdfPrůběh obhajoby práce490,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7302

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.