Název: Řešení projektu investice do strojního zařízení
Další názvy: Project management of machinery plant investment
Autoři: Soukupová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Lev, Josef
Oponent: Miller, Antonín
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7303
Klíčová slova: projekt;etapa;skupina úkolů;úkol;doba trvání;omezení;časové uzly;klíčové milníky;časový harmonogram;vyhodnocení;testování pravděpodobnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: project;phase;group tasks;task duration;limitation;milestones;key milestones;timeline;evaluation and testing of probability
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá řešením projektu investice do strojního zařízení. Obsahuje vyhodnocení nabídek po technické stránce, časové harmonogramy jednotlivých etap projektu, rozpracování úkolů souvisejících s realizací a ekonomické zhodnocení výhodnosti investice. Pro časové harmonogramy byl použit software MS Project.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the project proposal of the investment in machinery equipment. It includes the evaluation of the technical offers, timetables of the individual stages of the project, development of tasks related to the implementation and evaluation of the economic benefits of the investment. The software used for the timeschedule was MS Project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPV) / Theses (DIE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Soukupova.pdfPlný text práce4,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Soukupova.pdfPosudek vedoucího práce703,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Soukupova.pdfPosudek oponenta práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Soukupova 001.pdfPrůběh obhajoby práce478,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7303

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.