Název: Racionalizace přestaveb na lisovně plastů
Další názvy: Rationalization of tool changes in the molding process
Autoři: Vozka, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Bursík, Petr
Oponent: Kovařík, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7304
Klíčová slova: automobilový průmysl;lisovna plastů;racionalizace;přestavba;výrobní dávka
Klíčová slova v dalším jazyce: automotive;plastics molding shop;rationalization;tool change;production batch
Abstrakt: Obsahem diplomové práce je problematika racionalizace výrobního procesu v prostředí společnosti vyrábějící plastové lisované díly v automobilovém průmyslu. Práce je zaměřena na činnosti spojené se změnou lisovacích nástrojů, tedy procesem přestavby lisovacího stroje. V práci jsou uvedeny metody a nástroje, které je pro racionalizaci přestaveb možné užít. Na základě vyhodnocení monitorovaných přestaveb jsou v práci popsána opatření vedoucí k redukci doby přestavby a racionalizaci procesu přestavby. Na základě principů normování je práci uvedena modelová přestavba s definovanými body včetně doby trvání jednotlivých činností sdružených do bloků.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this thesis is the issue of rationalization of the production process in a company producing plastics molded deals in automobile industry. The work is focused on activities connected with molding tools changing, thus on the process of press conversion. In the thesis are introduced different methods and tools, which can be used in rationalization of tool changes. On the basis of monitored tool changes evaluations are described various measures leading to reduction of tool changing time and rationalization of the tool changing process. Based on standardization principles in this thesis is presented a tool changes model with certain defined points including particular process times associated in different units.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vozka_Diplomova prace.pdfPlný text práce4,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Vozka.pdfPosudek vedoucího práce485,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Vozka.pdfPosudek oponenta práce838,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Vozka 001.pdfPrůběh obhajoby práce395,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7304

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.