Title: Racionalizace přestaveb na lisovně plastů
Other Titles: Rationalization of tool changes in the molding process
Authors: Vozka, Martin
Advisor: Šimon, Michal
Bursík, Petr
Referee: Kovařík, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7304
Keywords: automobilový průmysl;lisovna plastů;racionalizace;přestavba;výrobní dávka
Keywords in different language: automotive;plastics molding shop;rationalization;tool change;production batch
Abstract: Obsahem diplomové práce je problematika racionalizace výrobního procesu v prostředí společnosti vyrábějící plastové lisované díly v automobilovém průmyslu. Práce je zaměřena na činnosti spojené se změnou lisovacích nástrojů, tedy procesem přestavby lisovacího stroje. V práci jsou uvedeny metody a nástroje, které je pro racionalizaci přestaveb možné užít. Na základě vyhodnocení monitorovaných přestaveb jsou v práci popsána opatření vedoucí k redukci doby přestavby a racionalizaci procesu přestavby. Na základě principů normování je práci uvedena modelová přestavba s definovanými body včetně doby trvání jednotlivých činností sdružených do bloků.
Abstract in different language: The content of this thesis is the issue of rationalization of the production process in a company producing plastics molded deals in automobile industry. The work is focused on activities connected with molding tools changing, thus on the process of press conversion. In the thesis are introduced different methods and tools, which can be used in rationalization of tool changes. On the basis of monitored tool changes evaluations are described various measures leading to reduction of tool changing time and rationalization of the tool changing process. Based on standardization principles in this thesis is presented a tool changes model with certain defined points including particular process times associated in different units.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vozka_Diplomova prace.pdfPlný text práce4,19 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Vozka.pdfPosudek vedoucího práce485,83 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Vozka.pdfPosudek oponenta práce838,98 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Vozka 001.pdfPrůběh obhajoby práce395,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.