Název: Kapacitní řešení a uspořádání skladu ve společnosti Christ Car Wash s. r. o.
Další názvy: The Capacity Solutions and Warehouse Arrangement in the Christ Car Wash Company
Autoři: Přibáňová, Vendulka
Vedoucí práce/školitel: Jurečková, Anna
Šimon, Michal
Oponent: Mikula, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7305
Klíčová slova: zásoba;skladování;řízení zásob;kapacitní řešení;prostorové uspořádání;analýza ABC;analýza XYZ;Paretovo pravidlo
Klíčová slova v dalším jazyce: stock;warehousing;inventory control;capacity solutions;warehouse arrangement;analysis ABC;analysis XYZ;Paret?s rule
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje kapacitní řešení jednotlivých skladů ve společnosti, prostorové uspořádání hlavního skladu, analýzy ABC a XYZ, návrh na zlepšení skladování zásob a návrh na možné využití nadbytečně vázaných finančních prostředků v zásobách.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis dissert on capacity solutions of warehouse in the company, warehouse arrangement, analyses ABC and XYZ, improvement suggestion of warehouse stock and improvement suggestion of financial means.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Pribanova_2013.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Pribanova.pdfPosudek vedoucího práce689,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_ Pribanova.pdfPosudek oponenta práce841,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Pribanova 001.pdfPrůběh obhajoby práce397,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7305

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.