Title: Kapacitní řešení a uspořádání skladu ve společnosti Christ Car Wash s. r. o.
Other Titles: The Capacity Solutions and Warehouse Arrangement in the Christ Car Wash Company
Authors: Přibáňová, Vendulka
Advisor: Jurečková, Anna
Šimon, Michal
Referee: Mikula, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7305
Keywords: zásoba;skladování;řízení zásob;kapacitní řešení;prostorové uspořádání;analýza ABC;analýza XYZ;Paretovo pravidlo
Keywords in different language: stock;warehousing;inventory control;capacity solutions;warehouse arrangement;analysis ABC;analysis XYZ;Paret?s rule
Abstract: Diplomová práce obsahuje kapacitní řešení jednotlivých skladů ve společnosti, prostorové uspořádání hlavního skladu, analýzy ABC a XYZ, návrh na zlepšení skladování zásob a návrh na možné využití nadbytečně vázaných finančních prostředků v zásobách.
Abstract in different language: This thesis dissert on capacity solutions of warehouse in the company, warehouse arrangement, analyses ABC and XYZ, improvement suggestion of warehouse stock and improvement suggestion of financial means.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pribanova_2013.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Pribanova.pdfPosudek vedoucího práce689,66 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_ Pribanova.pdfPosudek oponenta práce841,46 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Pribanova 001.pdfPrůběh obhajoby práce397,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.