Název: Racionalizace výroby na obráběcí-montážní lince
Další názvy: Racionalization of production on Machining-Assembly line
Autoři: Kučera, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Sejval, Dušan
Oponent: Aidlpes, Vít
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7307
Klíčová slova: racionalizace;optimalizace;montáž;obrábění;náklady
Klíčová slova v dalším jazyce: rationalization;optimalization;assembly;machining;costs
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá racionalizací výroby součástí z hliníku pro osobní automobily. Racionalizace je zaměřena především na řešení technickoorganizačních podmínek. Patří sem především snaha o navýšení ročního objemu produkce výrobků pro uspokojení potřeb zákazníka. Projekt obsahuje stručné seznámení s organizací, kde byla daná problematika řešena a dále se zabývá samotnou specifikací výrobního procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the rationalization of manufacturing aluminium parts for cars. Rationalization is focused on solving technical and organizational terms. This includes in particular the effort to increase the annual production volume of products to meet customer needs. The project includes a brief introduction to the organizations where these issues were addressed and discusses the specification of the production process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - T.Kucera 2013.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Kucera.pdfPosudek vedoucího práce785,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Kucera 001.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba_Kucera.pdfPrůběh obhajoby práce448,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7307

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.