Title: Racionalizace výroby na obráběcí-montážní lince
Other Titles: Racionalization of production on Machining-Assembly line
Authors: Kučera, Tomáš
Advisor: Šimon, Michal
Sejval, Dušan
Referee: Aidlpes, Vít
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7307
Keywords: racionalizace;optimalizace;montáž;obrábění;náklady
Keywords in different language: rationalization;optimalization;assembly;machining;costs
Abstract: Diplomová práce se zabývá racionalizací výroby součástí z hliníku pro osobní automobily. Racionalizace je zaměřena především na řešení technickoorganizačních podmínek. Patří sem především snaha o navýšení ročního objemu produkce výrobků pro uspokojení potřeb zákazníka. Projekt obsahuje stručné seznámení s organizací, kde byla daná problematika řešena a dále se zabývá samotnou specifikací výrobního procesu.
Abstract in different language: This thesis deals with the rationalization of manufacturing aluminium parts for cars. Rationalization is focused on solving technical and organizational terms. This includes in particular the effort to increase the annual production volume of products to meet customer needs. The project includes a brief introduction to the organizations where these issues were addressed and discusses the specification of the production process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - T.Kucera 2013.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Kucera.pdfPosudek vedoucího práce785,33 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Kucera 001.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba_Kucera.pdfPrůběh obhajoby práce448,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.