Title: "Kouzelná krajina Kokořínska" - cyklus fotografií rozvíjející téma krajinářské fotografie a její stylizace
Other Titles: "The Magical Landscape of Kokořínsko" - Set of photographs which develop the theme of landscape photography and its stylization
Authors: Drahorádová, Tereza
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Komzáková, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7317
Keywords: digitální fotografie;krajina;Kokořínsko;historie krajinářské fotografie;barva;kompozice;světlo;vyučovací projekt
Keywords in different language: digital photography;landscape;Kokořínsko;landscape photography;colour;composition;light;educational project
Abstract: Cílem této diplomové práce je vytvoření cyklu fotografií z oblasti krajinářské fotografie na téma Kouzelná krajina Kokořínska. Výsledný soubor obsahuje patnáct barevných digitálních fotografií o rozměrech 30 x 60 cm. Práce je podložena teoretickou částí, ve které je nastíněn historický vývoj fotografického ztvárnění krajiny, dále jsou vysvětleny zásady fotografování krajiny a nakonec je popsán postup samotné tvorby, včetně komentářů k jednotlivým fotografiím. Závěr práce představuje didaktická část s návrhy dvou vyučovacích projektů zaměřených na fotografickou tvorbu s tématikou krajiny a přírody.
Abstract in different language: The main objective of this Diploma thesis is to create a cycle of photographs in the field of landscape photography. The cycle is entitled A Magical Landscape of Kokorinsko. It consists of fifteen colored digital photographs of a size 30 cm by 60 cm. The historical development of landscape photography, the basic methods of photographing landscape and process of creating each photo are described in the theoretical part of the thesis. At the end, there are two proposals of educational projects of the theme landscape photography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dpdrahoradova.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Drahoradova-Scan-vedouci-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Drahoradova-Scan-oponent-Komzakova-2013.PDFPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Drahoradova Tereza_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,71 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.