Název: "Kouzelná krajina Kokořínska" - cyklus fotografií rozvíjející téma krajinářské fotografie a její stylizace
Další názvy: "The Magical Landscape of Kokořínsko" - Set of photographs which develop the theme of landscape photography and its stylization
Autoři: Drahorádová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Komzáková, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7317
Klíčová slova: digitální fotografie;krajina;Kokořínsko;historie krajinářské fotografie;barva;kompozice;světlo;vyučovací projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: digital photography;landscape;Kokořínsko;landscape photography;colour;composition;light;educational project
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je vytvoření cyklu fotografií z oblasti krajinářské fotografie na téma Kouzelná krajina Kokořínska. Výsledný soubor obsahuje patnáct barevných digitálních fotografií o rozměrech 30 x 60 cm. Práce je podložena teoretickou částí, ve které je nastíněn historický vývoj fotografického ztvárnění krajiny, dále jsou vysvětleny zásady fotografování krajiny a nakonec je popsán postup samotné tvorby, včetně komentářů k jednotlivým fotografiím. Závěr práce představuje didaktická část s návrhy dvou vyučovacích projektů zaměřených na fotografickou tvorbu s tématikou krajiny a přírody.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this Diploma thesis is to create a cycle of photographs in the field of landscape photography. The cycle is entitled A Magical Landscape of Kokorinsko. It consists of fifteen colored digital photographs of a size 30 cm by 60 cm. The historical development of landscape photography, the basic methods of photographing landscape and process of creating each photo are described in the theoretical part of the thesis. At the end, there are two proposals of educational projects of the theme landscape photography.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KVK) / Theses (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dpdrahoradova.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drahoradova-Scan-vedouci-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drahoradova-Scan-oponent-Komzakova-2013.PDFPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Drahoradova Tereza_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7317

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.