Název: Vliv digitálních technologií na proměnu koncepcí výtvarné výchovy
Další názvy: Influence of digital technologies on the change of curriculum
Autoři: Rendlová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Zikmundová, Vladimíra
Oponent: Uhl Skřivanová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7329
Klíčová slova: výtvarný výchova;digitální technologie;nová média;mediální výchova;kurikulum;srovnávací pedagogika
Klíčová slova v dalším jazyce: art education;digital technology;media education;curriculum;comparative education
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vlivem digitálních technologií na proměnu koncepcí výtvarné výchovy v systému všeobecného vzdělávání, a to u nás i v zahraničí. V úvodní části práce jsou shrnuty zásadní přínosy digitálních technologií pro výtvarné vzdělávání a je ukázána jejich spojitost s průřezovým tématem Mediální výchova a doplňujícím vzdělávacím oborem Filmová a audiovizuální výchova. V další části text vychází z analýzy kurikulárních dokumentů, kde sleduje způsob začlenění digitálních technologií do obsahů předmětů výtvarné edukace a snaží se postihnout zásadní oblasti oboru, se kterými jsou spojovány. Ze zahraničních kurikulárních textů byly vybrány dokumenty Finska, Anglie a Slovenska.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis analyses influence of digital technology on the transformation of the concepts of art education in the general education system. It deals with situation in the Czech Republic and abroad. In the first part the main contribution of digital technology to the art education is summarized. Then the connection with cross curricular subject Media Education and complementary education field Film and Audio-visual Education is explained. The following section analyses curricula of the Czech Republic, Finland and England. This part deals with a way of thinking about digital technology and tries to find the areas of art education, which are most often connected with digital technologies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_Martina_Rendlova.pdfPlný text práce6,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rendlova-Scan-vedouci-Zikmundova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rendlova-Scan-oponent-Uhl Skrivanova-2013.PDFPosudek oponenta práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Rendlova Martina_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7329

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.