Title: Geometrické formy v nekonečném množství tvarových variací
Other Titles: Geometric forms in the quantity of infinite formative variation
Authors: Rainová, Gabriela
Advisor: Poláček, Stanislav
Referee: Lukavský, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7335
Keywords: barva;tvar;geometrická abstrakce;náhoda
Keywords in different language: color;shape;geometric abstraction;chance
Abstract: Téma zadané diplomové práce je Geometrické formy v nekonečném množství tvarových variací. Tato diplomová práce se skládá z praktické a teoretické části. Praktická část je tvořena sérií sedmi velkofomátových maleb velikosti 100 X 100 cm. Použitá technika je akryl na plátně. Tento cyklus je doplněn řadou skic. Součástí této práce je také teoretický text. Obsahuje sedm částí. V jednotlivých částech se snažím popsat teorii všech prvků. Zamýšlím se nad teorií barvy a vznikem a použitím geometrie. V šesté části se pokusím vysvětlit subjektivní přístup všech mých prací od začátku, všechny nápady a problémy. Poslední část je věnována didaktické analýze a možnostem uplatnění tohoto stylu ve výtvarné výchově.
Abstract in different language: Topic of diploma thesis is the geometric forms in an infinite number of shape variations. This work consists of practical and theoretical part. Practical part is consist of a cycle of seven large-format paintings size 100 x 100 cm. Use technique is acrylic on canvas. This cycle is complemented by a series of sketches. Part of this work is the theoretical text. It contains seven parts. In particular parts i try to describe the theory of all elements. I think about color theory and formation and use of geometry. In the sixth part i try to explain subjective approach all my work from the beginning, all the inspiration and problems. The final part is devoted to teching analysis and possibilities of this genre in art.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp rainova gabriela.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
Rainova-Scan-vedouci-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Rainova-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Rainova Gabriela_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,52 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.