Název: Geometrické formy v nekonečném množství tvarových variací
Další názvy: Geometric forms in the quantity of infinite formative variation
Autoři: Rainová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Lukavský, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7335
Klíčová slova: barva;tvar;geometrická abstrakce;náhoda
Klíčová slova v dalším jazyce: color;shape;geometric abstraction;chance
Abstrakt: Téma zadané diplomové práce je Geometrické formy v nekonečném množství tvarových variací. Tato diplomová práce se skládá z praktické a teoretické části. Praktická část je tvořena sérií sedmi velkofomátových maleb velikosti 100 X 100 cm. Použitá technika je akryl na plátně. Tento cyklus je doplněn řadou skic. Součástí této práce je také teoretický text. Obsahuje sedm částí. V jednotlivých částech se snažím popsat teorii všech prvků. Zamýšlím se nad teorií barvy a vznikem a použitím geometrie. V šesté části se pokusím vysvětlit subjektivní přístup všech mých prací od začátku, všechny nápady a problémy. Poslední část je věnována didaktické analýze a možnostem uplatnění tohoto stylu ve výtvarné výchově.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of diploma thesis is the geometric forms in an infinite number of shape variations. This work consists of practical and theoretical part. Practical part is consist of a cycle of seven large-format paintings size 100 x 100 cm. Use technique is acrylic on canvas. This cycle is complemented by a series of sketches. Part of this work is the theoretical text. It contains seven parts. In particular parts i try to describe the theory of all elements. I think about color theory and formation and use of geometry. In the sixth part i try to explain subjective approach all my work from the beginning, all the inspiration and problems. The final part is devoted to teching analysis and possibilities of this genre in art.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp rainova gabriela.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rainova-Scan-vedouci-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rainova-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Rainova Gabriela_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7335

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.