Název: Problematika důchodové reformy v ČR
Další názvy: The issues of pension reform in the Czech republic
Autoři: Langer, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Žižkovský, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7374
Klíčová slova: sociální zabezpečení;důchod;hrubá mzda;sociální politika;důchodová reforma;důchodový systém;fond;demografický vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: social security;pension reform;pension;social policy;fond;development of demography;gross salary;pension system
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu důchodové reformy v České republice. Je rozdělena do tří hlavních částí. První, teoretická část, se zabývá základním vymezením sociálního zabezpečení jakožto součásti sociální politiky. Druhá, historická část, popisuje vývoj sociálního zabezpečení. Třetí, praktická část, se věnuje současné podobě důchodového pojištění v České republice, průběhu prováděné důchodové reformy a porovnání s reformami dalších států Evropské unie.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis analysis pension reform in Czech Republic. It is divided into three parts. First, theoretical one, depict basic facts about social security as a part of social policy. Second part describes development of social security. Third one deals with practical part of this topic, deals with current state of retirement security in Czech Republic, progress in its reforms and compares it to other reforms in EU countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Langer STAG.pdfPlný text práce950,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Langer- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce921,17 kBUnknownZobrazit/otevřít
Langer- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce783,57 kBUnknownZobrazit/otevřít
Langer- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce391,17 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7374

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.