Title: Problematika důchodové reformy v ČR
Other Titles: The issues of pension reform in the Czech republic
Authors: Langer, Jakub
Advisor: Čabanová, Bohumila
Referee: Žižkovský, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7374
Keywords: sociální zabezpečení;důchod;hrubá mzda;sociální politika;důchodová reforma;důchodový systém;fond;demografický vývoj
Keywords in different language: social security;pension reform;pension;social policy;fond;development of demography;gross salary;pension system
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu důchodové reformy v České republice. Je rozdělena do tří hlavních částí. První, teoretická část, se zabývá základním vymezením sociálního zabezpečení jakožto součásti sociální politiky. Druhá, historická část, popisuje vývoj sociálního zabezpečení. Třetí, praktická část, se věnuje současné podobě důchodového pojištění v České republice, průběhu prováděné důchodové reformy a porovnání s reformami dalších států Evropské unie.
Abstract in different language: Bachelor thesis analysis pension reform in Czech Republic. It is divided into three parts. First, theoretical one, depict basic facts about social security as a part of social policy. Second part describes development of social security. Third one deals with practical part of this topic, deals with current state of retirement security in Czech Republic, progress in its reforms and compares it to other reforms in EU countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Langer STAG.pdfPlný text práce950,05 kBAdobe PDFView/Open
Langer- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce921,17 kBUnknownView/Open
Langer- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce783,57 kBUnknownView/Open
Langer- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce391,17 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.