Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČabanová, Bohumila
dc.contributor.authorBartošová, Monika
dc.contributor.refereeŽižkovský, Ivo
dc.date.accepted2013-05-17
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:05Z-
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:05Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier51576
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7377
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje podmínkám, které jsou v České republice nastaveny v oblasti vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Na začátku práce jsou uvedeny základní pojmy a důležité právní předpisy vztahující se k dané problematice. Důležitým aspektem při hledání zaměstnání je absolvování určitého vzdělávacího procesu. Z toho důvodu jsem se věnovala tomu, jakým způsobem jsou osoby se zdravotním postižením vzdělávány. Dále jsem se zaměřila na prostředky, které jsou využívány pro začlenění osob se zdravotním postižením na trh práce. V poslední kapitole vypracované na základě polostrukturovaných rozhovorů je blíže vymezen institut pracovní rehabilitace.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosoby se zdravotním postiženímcs
dc.subjectintegrace do vzdělávacího procesucs
dc.subjectaktivní politika zaměstnanostics
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectpracovní rehabilitacecs
dc.titleSociální a právní aspekty postavení osob se zdravotním postiženímcs
dc.title.alternativeSocial and legal aspects of the situation of persons with disabilitiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy bachelor's thesis deals with conditions for people with disabilities in field of education and employment which are set in the Czech Republic. In the beginning of my thesis I mentioned some basic concepts and important legal regulations related to these issues. I have focused on education of people with disabilities because one of the most important aspect of looking for a job is to finish one's studies. I have also concentrated on means which are used to incorporation of people with disabilities into labour market. On the basis of semi-structured interviews I tried to specify the institute of working rehabilitation in the last chapter.en
dc.subject.translatedpeople with disabilitiesen
dc.subject.translatedintegration into educational processen
dc.subject.translatedactive policy employmenten
dc.subject.translatedlabour marketen
dc.subject.translatedworking rehabilitationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socialni a pravni aspekty postaveni osob se zdravotnim postizenim.pdfPlný text práce766,64 kBAdobe PDFView/Open
Bartosova - posudek ved.pracePosudek vedoucího práce440,92 kBUnknownView/Open
Bartosova - posudek OP.emlPosudek oponenta práce607,77 kBUnknownView/Open
Bartosova - protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce392,28 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.