Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda, Tomáš
dc.contributor.authorDrábek, Miroslav
dc.contributor.refereeStočesová, Simona
dc.date.accepted2013-05-17
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:07Z
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:07Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier51578
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7379
dc.description.abstractV bakalářské práci se věnuji využívání služebních psů ve státní správě. Svou bakalářskou práci rozdělím do dvou částí. V první části se zabývám představením kynologie obecně, zmíním zákonné normy týkající se kynologie a popíši, jak probíhá výcvik služebních psů. V druhé části se zabývám problematikou kynologie především v Celní správě, odhalování nelegálního vývozu a dovozu služebními psy a uvedení konkrétních příkladů z praxe a následného vyhodnocení.cs
dc.format63 s. (90402 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcelní správacs
dc.subjectkynologiecs
dc.subjectnelegální dovozcs
dc.subjectpachové prácecs
dc.subjectslužební pescs
dc.subjectveřejné správacs
dc.subjectnelegální vývozcs
dc.titleMožnosti využití kynologie ve státní správě při odhalování nelegálního dovozu a vývozucs
dc.title.alternativePossibilities of Trials in Public Administration at detect illegal import and exporten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work is devoted to the use of service dogs in public administration. On this thesis split into two parts. The first part deals with the performance kynologie generally mention legal norms governing cynology description of how the training of service dogs. The second part deals with the issue kynologie especially in customs administration, detecting illegal export and import service dogs and putting practical examples and subsequent evaluation.en
dc.subject.translatedcustomsen
dc.subject.translatedkynologieen
dc.subject.translatedillegal importen
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedscent worken
dc.subject.translatedservice dogen
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedillegal exporten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Miroslav Drabek.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Drabek - posudek VP.emlPosudek vedoucího práce529,52 kBUnknownView/Open
Drabek - posudek OP.emlPosudek oponenta práce617,42 kBUnknownView/Open
Drabek - protokol BPPrůběh obhajoby práce302,68 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.