Title: Potvrzení, osvědčení, posudky a jiné informace podávané správními orgány
Other Titles: Confirmations, certificates, reports and other information given by administrative agencies
Authors: Gabrielová, Vlasta
Advisor: Lego, Jan
Referee: Triner, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7381
Keywords: správní činnost;správní orgán;správní akt;správní rozhodnutí;osvědčení;sdělení;potvrzení
Keywords in different language: administrative activity;administrative agency;administrative act;administrative decision;certification;report;conformation
Abstract: Práce je zaměřena zejména na charakteristiku jiných správních úkonů a jejich právní úpravu podle správního řádu. Jiné správní úkony jsou odlišné od správních rozhodnutí, a proto je popsána problematika rozlišení povahy těchto dvou pojmů. Dále jsou v práci zmíněné také jiné informace podávané správními orgány, které spadají do skupiny jiných správních úkonů. Část práce, která je věnovaná užití části čtvrté správního řádu v praxi, se zabývá problematikou odnímání akademických titulů.
Abstract in different language: The thesis is focused on the characteristic of the so called other administrative acts and their legal regulation according to the Administrative Code. These other administrative acts are different to administrative decisions and therefore this difference is explained. Other information given by administrative agencies that belong to the group of these other administrative acts are discussed. Problems with revoking academic degrees are described in the part of the thesis that is focused on a use of the fourth part of the Administrative Code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B.P. Potvrzeni, osvedceni, sdeleni a jine informace podavane spravnimi organy - Vlasta Gabrielova.pdfPlný text práce550,2 kBAdobe PDFView/Open
Gabrielova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce730,93 kBUnknownView/Open
Gabrielova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce1,04 MBUnknownView/Open
Gabrielova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce451,81 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.