Název: Potvrzení, osvědčení, posudky a jiné informace podávané správními orgány
Další názvy: Confirmations, certificates, reports and other information given by administrative agencies
Autoři: Gabrielová, Vlasta
Vedoucí práce/školitel: Lego, Jan
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7381
Klíčová slova: správní činnost;správní orgán;správní akt;správní rozhodnutí;osvědčení;sdělení;potvrzení
Klíčová slova v dalším jazyce: administrative activity;administrative agency;administrative act;administrative decision;certification;report;conformation
Abstrakt: Práce je zaměřena zejména na charakteristiku jiných správních úkonů a jejich právní úpravu podle správního řádu. Jiné správní úkony jsou odlišné od správních rozhodnutí, a proto je popsána problematika rozlišení povahy těchto dvou pojmů. Dále jsou v práci zmíněné také jiné informace podávané správními orgány, které spadají do skupiny jiných správních úkonů. Část práce, která je věnovaná užití části čtvrté správního řádu v praxi, se zabývá problematikou odnímání akademických titulů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the characteristic of the so called other administrative acts and their legal regulation according to the Administrative Code. These other administrative acts are different to administrative decisions and therefore this difference is explained. Other information given by administrative agencies that belong to the group of these other administrative acts are discussed. Problems with revoking academic degrees are described in the part of the thesis that is focused on a use of the fourth part of the Administrative Code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
B.P. Potvrzeni, osvedceni, sdeleni a jine informace podavane spravnimi organy - Vlasta Gabrielova.pdfPlný text práce550,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gabrielova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce730,93 kBUnknownZobrazit/otevřít
Gabrielova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce1,04 MBUnknownZobrazit/otevřít
Gabrielova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce451,81 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7381

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.