Název: Ghetizace měst
Další názvy: Ghettization of cities
Autoři: Klausová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kadeřábková, Jaroslava
Oponent: Louda, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7386
Klíčová slova: ghetizace;Romové;Most;Ostrava;vyloučené lokality;analýza;integrace;diskriminace;vyloučení
Klíčová slova v dalším jazyce: ghettization;Gypsies;Most;Ostrava;excluded localities;analysis;integration;discrimination;exclusion
Abstrakt: Práce je zaměřena na problematiku ghettizace v České republice. V práci jsou rozebírány příčiny vzniku ghetta a jejich problémy. Dopodrobna se zabírá romskýmy ghetty. Jako příklady uvádí vyloučené lokality v Ostravě a Mostě. Analyzuje zde problémy daných lokalit a jejich přístup k řešení situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the issues ghettizace in the Czech Republic. The paper analyzed the causes of the ghetto and their problems. Detail occupies the Gypsy ghettos. As examples of states excluded localities in Ostrava and Most. Analyzes problems are the localities and their approach to the situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Klausova_Tereza_bakalarska_prace-Ghettizace_mest_2013.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klausova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce905,43 kBUnknownZobrazit/otevřít
Klausova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce544,14 kBUnknownZobrazit/otevřít
Klausova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce390,64 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7386

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.