Title: Ghetizace měst
Other Titles: Ghettization of cities
Authors: Klausová, Tereza
Advisor: Kadeřábková, Jaroslava
Referee: Louda, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7386
Keywords: ghetizace;Romové;Most;Ostrava;vyloučené lokality;analýza;integrace;diskriminace;vyloučení
Keywords in different language: ghettization;Gypsies;Most;Ostrava;excluded localities;analysis;integration;discrimination;exclusion
Abstract: Práce je zaměřena na problematiku ghettizace v České republice. V práci jsou rozebírány příčiny vzniku ghetta a jejich problémy. Dopodrobna se zabírá romskýmy ghetty. Jako příklady uvádí vyloučené lokality v Ostravě a Mostě. Analyzuje zde problémy daných lokalit a jejich přístup k řešení situace.
Abstract in different language: The work is focused on the issues ghettizace in the Czech Republic. The paper analyzed the causes of the ghetto and their problems. Detail occupies the Gypsy ghettos. As examples of states excluded localities in Ostrava and Most. Analyzes problems are the localities and their approach to the situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klausova_Tereza_bakalarska_prace-Ghettizace_mest_2013.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Klausova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce905,43 kBUnknownView/Open
Klausova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce544,14 kBUnknownView/Open
Klausova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce390,64 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.