Title: Pokuty a sankce ve veřejné správě s ohledem na autoškoly a provoz na pozemních komunikacích
Other Titles: Fines and sanctions in the public sector with regard to the driving schools and traffic on the land roads
Authors: Kovářová, Barbora
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Lego, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7387
Keywords: pozemní komunikace;autoškola;přestupky;správní delikty;sankce;související instituty
Keywords in different language: land road;driving school;offences;administration offences;sanctions;related institutes
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na zmapování právní úpravy správního trestání v oblasti provozu na pozemních komunikacích. Popsala jsem jednostlivé sankce udělované správními orgány za přestupky a správní delikty v oblasti silničního provozu. Jednotlivým přestupkům a správním deliktům jsem přiřadila odpovídající sankci a její případné rozpětí. Dále jsem popsala související instituty, které nejsou sankcemi, ale bývají jako sankční újma vnímány např. bodové hodnocení a pozastavení či odnětí řidičského průkazu. Obdobnými instituty jsou také postihy týkající se činnosti učitelů a autoškol, spočívající např. v možnosti odnětí registrace autoškoly, odnětí profesního osvědčení učitele autoškoly či odnětí průkazu zkušebního komisaře.
Abstract in different language: I concentrated in my thesis on depiction of administration penalization legislation in common roads traffic filed. I have depicted particular sanctions imposed by the administration organs for offences and administration offences in the road traffic. I have related corresponding sanctions and their possible spans to concrete offences and administration offences. I have further described related institutes that are not sanctions, however, are usually understood as sanction harms, for example score assessment of offences, interim limitation of validity or seizure of the driving license. Sanctions imposed on driving school trainers and schools are similar institutes, consisting in the possibility of seizure of the driving school registration, driving teacher certificate or testing commissar certificate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2013 Barbora Kovarova.pdfPlný text práce533,79 kBAdobe PDFView/Open
Kovarova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce483,64 kBUnknownView/Open
Kovarova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce833,04 kBUnknownView/Open
Kovarova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce392,78 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.