Název: Pokuty a sankce ve veřejné správě s ohledem na autoškoly a provoz na pozemních komunikacích
Další názvy: Fines and sanctions in the public sector with regard to the driving schools and traffic on the land roads
Autoři: Kovářová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7387
Klíčová slova: pozemní komunikace;autoškola;přestupky;správní delikty;sankce;související instituty
Klíčová slova v dalším jazyce: land road;driving school;offences;administration offences;sanctions;related institutes
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na zmapování právní úpravy správního trestání v oblasti provozu na pozemních komunikacích. Popsala jsem jednostlivé sankce udělované správními orgány za přestupky a správní delikty v oblasti silničního provozu. Jednotlivým přestupkům a správním deliktům jsem přiřadila odpovídající sankci a její případné rozpětí. Dále jsem popsala související instituty, které nejsou sankcemi, ale bývají jako sankční újma vnímány např. bodové hodnocení a pozastavení či odnětí řidičského průkazu. Obdobnými instituty jsou také postihy týkající se činnosti učitelů a autoškol, spočívající např. v možnosti odnětí registrace autoškoly, odnětí profesního osvědčení učitele autoškoly či odnětí průkazu zkušebního komisaře.
Abstrakt v dalším jazyce: I concentrated in my thesis on depiction of administration penalization legislation in common roads traffic filed. I have depicted particular sanctions imposed by the administration organs for offences and administration offences in the road traffic. I have related corresponding sanctions and their possible spans to concrete offences and administration offences. I have further described related institutes that are not sanctions, however, are usually understood as sanction harms, for example score assessment of offences, interim limitation of validity or seizure of the driving license. Sanctions imposed on driving school trainers and schools are similar institutes, consisting in the possibility of seizure of the driving school registration, driving teacher certificate or testing commissar certificate.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2013 Barbora Kovarova.pdfPlný text práce533,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce483,64 kBUnknownZobrazit/otevřít
Kovarova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce833,04 kBUnknownZobrazit/otevřít
Kovarova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce392,78 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7387

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.