Název: Místní poplatky
Další názvy: Local taxes
Autoři: Kovářová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7388
Klíčová slova: místní poplatek;místní daně;stanovení místních poplatků;vymahatelnost;obecně závazná vyhláška
Klíčová slova v dalším jazyce: local fee;local taxes;assesment of local fees;enforcement;generally binding regulation
Abstrakt: Má práce charakterizuje význam místních poplatků a podává na ně ucelený pohled. Součástí toho je shrnutí jejich historického vývoje a jejich správy, včetně rozboru jednotlivých vybíraných poplatků. K tomuto provedení jsem napřed uvedla základní teorii místních poplatků a jejich správy.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my work was to characterize the importance of local taxes and give them a comprehensive view. Part of that was a summary of their historical development and their administration, including the analysis of collected taxes. For this implementation of, I had to on ahead introduce the basic theory of local taxes and their administration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Mistni poplatky - Kovarova Lucie.pdfPlný text práce777,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarova Lucie- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce560,68 kBUnknownZobrazit/otevřít
Kovarova Lucie- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce864,82 kBUnknownZobrazit/otevřít
Kovarova Lucie- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce415,2 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7388

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.