Title: Místní poplatky
Other Titles: Local taxes
Authors: Kovářová, Lucie
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Grospič, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7388
Keywords: místní poplatek;místní daně;stanovení místních poplatků;vymahatelnost;obecně závazná vyhláška
Keywords in different language: local fee;local taxes;assesment of local fees;enforcement;generally binding regulation
Abstract: Má práce charakterizuje význam místních poplatků a podává na ně ucelený pohled. Součástí toho je shrnutí jejich historického vývoje a jejich správy, včetně rozboru jednotlivých vybíraných poplatků. K tomuto provedení jsem napřed uvedla základní teorii místních poplatků a jejich správy.
Abstract in different language: The aim of my work was to characterize the importance of local taxes and give them a comprehensive view. Part of that was a summary of their historical development and their administration, including the analysis of collected taxes. For this implementation of, I had to on ahead introduce the basic theory of local taxes and their administration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Mistni poplatky - Kovarova Lucie.pdfPlný text práce777,05 kBAdobe PDFView/Open
Kovarova Lucie- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce560,68 kBUnknownView/Open
Kovarova Lucie- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce864,82 kBUnknownView/Open
Kovarova Lucie- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce415,2 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.