Název: Hospodaření územních samosprávných celků
Další názvy: Economy of autonomous regions
Autoři: Majerová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Triner, Petr
Oponent: Kříž, Dominik
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7390
Klíčová slova: územní samosprávné celky;obec;kraj;hospodaření;rozpočet;rozpočtový proces;rozpočtové příjmy;rozpočtové výdaje;srovnání daňových příjmů
Klíčová slova v dalším jazyce: autonomous regions;municipality;region;economy;budget;budget process;budget incomes;budget outcomes;comparison of tax incomes
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou hospodaření územních samosprávných celků se zaměřením na hospodaření finanční. Jsou v ní představeny územní samosprávné celky, největší pozornost je věnována jejich rozpočtu, rozpočtovému procesu a rozpočtovým příjmům a výdajům, přičemž důraz je kladen na stránku příjmovou. Součástí práce je i srovnání daňových příjmů územních samosprávných celků se Slovenskem a také zhodnocení tendencí ve vývoji rozpočtových příjmů a výdajů města Plzně. Práce rozebírá příslušnou legislativní úpravu a zohledňuje i její vliv na ekonomické hledisko.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses economy of autonomous regions, especially finance economy. There are introduced autonomous regions, however the attention is paid to their budget, budget process, budget incomes and outcomes, where the income aspect is emphasized. Comparison of tax incomes of the autonomous regions with Slovakia and evaluation of tendencies in development of Pilsen?s budget incomes and outcomes are part of this thesis. Thesis also analyses relevant legislative adjustment and takes its influence on economic aspect into account.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lucie Majerova - Hospodareni uzemne samospravnych celku.pdfPlný text práce774,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Majerova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce0 BUnknownZobrazit/otevřít
Majerova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce0 BUnknownZobrazit/otevřít
Majerova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce0 BUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7390

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.