Title: Nezaměstnanost a koncept chudoby
Other Titles: Unemployment and a concept of poverty
Authors: Pechová, Edita
Advisor: Čabanová, Bohumila
Referee: Žižkovský, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7393
Keywords: Nezaměstnanost;chudoba;sociální vyloučení;sociální ochrana
Keywords in different language: Unemployment;poverty;social exclusion;social protection
Abstract: Tato bakalářská práce vymezuje dva důležité sociálními problémy- nezaměstnanost a chudobou. Práce se zabývá charakteristikou jednotlivých pojmů, jejich dělením a vyjádřením. Jejím cílem je nalézt stěžejní souvislosti mezi těmito fenomény. V neposlední řadě se práce věnuje nejohroženějším skupinám lidí a situací v České republice během posledních několika let. Závěr práce je věnován sociální ochraně státu.
Abstract in different language: This thesis defines two important social problems-unemployment and poverty. The work deals with the characteristics of individual concepts, their separation and expression. Its aim is to find the fundamental connection between these phenomena. Last but not least the work is devoted to the most vulnerable people and situations in the Czech Republic during last few years. End of work is devoted to social protection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edita Pechova - Nezamestnanost a koncept chudoby.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Pechova- Posudek VPPosudek vedoucího práce789,05 kBUnknownView/Open
Pechova- Posudek OPPosudek oponenta práce772,93 kBUnknownView/Open
Pechova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce399,34 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7393

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.