Název: Nezaměstnanost a koncept chudoby
Další názvy: Unemployment and a concept of poverty
Autoři: Pechová, Edita
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Žižkovský, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7393
Klíčová slova: Nezaměstnanost;chudoba;sociální vyloučení;sociální ochrana
Klíčová slova v dalším jazyce: Unemployment;poverty;social exclusion;social protection
Abstrakt: Tato bakalářská práce vymezuje dva důležité sociálními problémy- nezaměstnanost a chudobou. Práce se zabývá charakteristikou jednotlivých pojmů, jejich dělením a vyjádřením. Jejím cílem je nalézt stěžejní souvislosti mezi těmito fenomény. V neposlední řadě se práce věnuje nejohroženějším skupinám lidí a situací v České republice během posledních několika let. Závěr práce je věnován sociální ochraně státu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis defines two important social problems-unemployment and poverty. The work deals with the characteristics of individual concepts, their separation and expression. Its aim is to find the fundamental connection between these phenomena. Last but not least the work is devoted to the most vulnerable people and situations in the Czech Republic during last few years. End of work is devoted to social protection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Edita Pechova - Nezamestnanost a koncept chudoby.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechova- Posudek VPPosudek vedoucího práce789,05 kBUnknownZobrazit/otevřít
Pechova- Posudek OPPosudek oponenta práce772,93 kBUnknownZobrazit/otevřít
Pechova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce399,34 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7393

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.