Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda, Tomáš
dc.contributor.authorPokorná, Klára
dc.contributor.refereeKalný, Miroslav
dc.date.accepted2013-05-22
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:09Z-
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:09Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-08
dc.identifier51595
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7395
dc.description.abstractHlavním cílem práce je představit a zhodnotit místní referendum jako nejdůležitější institut přímé demokracie v České republice, a také jako podíl na správě věcí veřejných, a to z hlediska vzniku a vývoje přímé demokracie, legislativní úpravy a obligatorních podmínek pro vyhlášení a konání místního referenda. Teoretická část je navíc doplněna o modelové případy s odlišnou problematikou (nesplnění zákonných podmínek pro konání referenda; úspěšné hlasování o oddělení dvou částí obce; místní referendum o výstavbě obchodního centra se soudní dohrou kvůli zdánlivě vágní otázce). V závěru předkládám možné strategie pro vytvoření úspěšné kampaně.cs
dc.format51 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmístní referendumcs
dc.subjectdemokraciecs
dc.subjectpřímá demokraciecs
dc.subjectspráva věcí veřejnýchcs
dc.subjectúzemní změny obcecs
dc.subjectzastupitelstvo obcecs
dc.subjectpřípravný výborcs
dc.titleMístní referendumcs
dc.title.alternativeLocal Referendumen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this work is to present and evaluate local referendum as the most important institution of direct democracy in the Czech Republic, as well as a share in the administration of public affairs, in terms of the origin and development of direct democracy, legislation and obligatory conditions for declaring and holding a local referendum. The theoretical part is supplemented by test cases with different issues (non statutory conditions for the referendum; successful vote on the separation of the two parts of the village, the local referendum on the construction of the shopping center, court sequel due to seemingly vague question). In conclusion, presenting strategies for creating a successful campaign.en
dc.subject.translatedlocal referendumen
dc.subject.translateddemocracyen
dc.subject.translateddirect democracyen
dc.subject.translatedgovernanceen
dc.subject.translatedterritorial changes municipalitiesen
dc.subject.translatedthe municipal councilen
dc.subject.translatedthe preparatory committeeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Klara Pokorna.pdfPlný text práce421,49 kBAdobe PDFView/Open
Pokorna Klara- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce468 kBUnknownView/Open
Pokorna Klara- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce888,31 kBUnknownView/Open
Pokorna Klara- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce383,61 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.