Title: Porovnání exekuce správní a soudní
Other Titles: Comparison of administrative and judicial distrainment
Authors: Tafatová, Michaela
Advisor: Lego, Jan
Referee: Triner, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7401
Keywords: exekuce;exekutor;exekuční titul;exekuční řád;exekuční příkaz;peněžité plnění;nepeněžité plnění;správní orgán
Keywords in different language: execution;executor;execution title;execution procedure;execution order;cash consideration;non-monetary consideration;administrative authority
Abstract: Cílem této práce je porovnání dvou typů exekuce ? exekuce správní a exekuce soudní. Hlavním předmětem tohoto porovnávání je popsání způsobů neboli typů těchto dvou druhů exekucí a seznámení se s celým průběhem exekučního řízení.
Abstract in different language: The aim of this work is to compare two types of execution - execution of administrative and judicial enforcement. The main subject of this comparison is to describe methods or types of these two types of foreclosures and familiarity with the entire course of execution proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce323,11 kBAdobe PDFView/Open
Tafatova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce781,41 kBUnknownView/Open
Tafatova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce1,03 MBUnknownView/Open
Tafatova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce395,04 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.