Název: Porovnání exekuce správní a soudní
Další názvy: Comparison of administrative and judicial distrainment
Autoři: Tafatová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Lego, Jan
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7401
Klíčová slova: exekuce;exekutor;exekuční titul;exekuční řád;exekuční příkaz;peněžité plnění;nepeněžité plnění;správní orgán
Klíčová slova v dalším jazyce: execution;executor;execution title;execution procedure;execution order;cash consideration;non-monetary consideration;administrative authority
Abstrakt: Cílem této práce je porovnání dvou typů exekuce ? exekuce správní a exekuce soudní. Hlavním předmětem tohoto porovnávání je popsání způsobů neboli typů těchto dvou druhů exekucí a seznámení se s celým průběhem exekučního řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to compare two types of execution - execution of administrative and judicial enforcement. The main subject of this comparison is to describe methods or types of these two types of foreclosures and familiarity with the entire course of execution proceedings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce323,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tafatova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce781,41 kBUnknownZobrazit/otevřít
Tafatova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce1,03 MBUnknownZobrazit/otevřít
Tafatova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce395,04 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7401

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.