Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČabanová, Bohumila
dc.contributor.authorTicháčková, Šárka
dc.contributor.refereeŽižkovský, Ivo
dc.date.accepted2013-05-17
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:10Z
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:10Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier51603
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7402
dc.description.abstractNezaměstnanost je v naší společnosti chápána jako významný problém, který je třeba řešit. Nezaměstnanost je ekonomickým i sociálním problémem, jistá míra nezaměstnanosti je však přirozená a je známkou zdravé tržní ekonomiky. Pokud se člověk stane dlouhodobě nezaměstnaným, výrazně to ovlivní jeho život. Tyto důsledky se týkají mnoha oblastí, které spolu úzce souvisí. Zásadně je ovlivněna životní úroveň, osobní status nezaměstnané osoby, vztahy v rodině a okolí, ale také psychický a zdravotní stav nezaměstnaného. Nezaměstnaností jsou ohroženy některé skupiny obyvatel více než jiné. Jedná se především o starší osoby, nekvalifikované osoby, ženy, absolventy a osoby se zdravotním postižením. Státní politika zaměstnanosti se zabývá především programy, které by měly nezaměstnaným pomoci při hledání práce a nebo by měly vytvářet nová pracovní místa.cs
dc.format54 s. (105 892 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectstátní politika zaměstnanostics
dc.subjectúřad prácecs
dc.subjectveřejně prospěšné prácecs
dc.subjectpříspěvek na zapracovánícs
dc.subjectpřeklenovací příspěvekcs
dc.subjectpříspěvek při přechodu na nový podnikatelský programcs
dc.subjectrekvalifikacecs
dc.subjectohrožené skupiny na trhu prácecs
dc.subjectagentury prácecs
dc.titleNezaměstnanost a státní politika zaměstnanostics
dc.title.alternativeThe unemployment and the employment state policyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn our society, unemployment is recognized as a significant problem that needs to be addressed. Although unemployment is an economic and social problem, a certain level of unemployment is natural and it is also a sign of a healthy market economy. If someone becomes a long-term unemployed person, it considerably affects his/her life. These consequences involve many areas that are closely related. It fundamentally influences not only the standard of living, the personal status of the unemployed person, relations in the family and neighborhood, but also the mental and health status of the unemployed. Unemployment is a bigger threat to some groups than to others. These include mainly the elderly, unskilled people, women, graduates and people with disabilities. The state employment policy focuses mainly on programs that should help the unemployed in job searching and/or create new jobs.en
dc.subject.translatedunemploymenten
dc.subject.translatedstate employment policyen
dc.subject.translatedemployment officeen
dc.subject.translatedcommunity servicesen
dc.subject.translatedtraining integration subsidiesen
dc.subject.translatedbridging subsidiesen
dc.subject.translatedtransition subsidies for new business programen
dc.subject.translatedretrainingen
dc.subject.translatedendangered group on labor marketen
dc.subject.translatedwork agencyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Nezamestnanost a statni politika zamestnanosti - Tichackova Sarka.pdfPlný text práce849,68 kBAdobe PDFView/Open
Tichackova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce599,83 kBUnknownView/Open
Tichackova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce547,25 kBUnknownView/Open
Tichackova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce388,61 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.