Title: Místní referendum
Other Titles: Local referndum
Authors: Tolar, Jan
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Kalný, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7403
Keywords: místní referendum;iniciace;vyhlášení;zastupitelstvo obce
Keywords in different language: local referendum;proposal;declaration;municipal board
Abstract: Na začátku mé bakalářské práce popisuji místní referendum ve vybraných zahraničních zemích. Další kapitola je věnovaná podrobnému popisu místního referenda v České republice. Na to navazuje judikatura a poslední kapitola se týká místního referenda, které se konalo v Plzni v tomto roce.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of local referendum. At first local referendums in selected foreign countries are described. The following chapter is dedicated to a detailed description of local referendum in the Czech Republic, followed by jurisdiction. The final part deals with the local referendum held in Pilsen this year (in 2013).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace - mistni referendum.pdfPlný text práce460,62 kBAdobe PDFView/Open
Tolar- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce526,49 kBUnknownView/Open
Tolar- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce893 kBUnknownView/Open
Tolar- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce384,75 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.