Název: Místní referendum
Další názvy: Local referndum
Autoři: Tolar, Jan
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Kalný, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7403
Klíčová slova: místní referendum;iniciace;vyhlášení;zastupitelstvo obce
Klíčová slova v dalším jazyce: local referendum;proposal;declaration;municipal board
Abstrakt: Na začátku mé bakalářské práce popisuji místní referendum ve vybraných zahraničních zemích. Další kapitola je věnovaná podrobnému popisu místního referenda v České republice. Na to navazuje judikatura a poslední kapitola se týká místního referenda, které se konalo v Plzni v tomto roce.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the topic of local referendum. At first local referendums in selected foreign countries are described. The following chapter is dedicated to a detailed description of local referendum in the Czech Republic, followed by jurisdiction. The final part deals with the local referendum held in Pilsen this year (in 2013).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace - mistni referendum.pdfPlný text práce460,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tolar- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce526,49 kBUnknownZobrazit/otevřít
Tolar- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce893 kBUnknownZobrazit/otevřít
Tolar- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce384,75 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7403

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.