Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda, Tomáš
dc.contributor.authorTurčáni, Filip
dc.contributor.refereeGrospič, Jiří
dc.date.accepted2013-05-15
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:12Z-
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:12Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier51605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7404
dc.description.abstractV této práci rozeberu právo vysokých škol. Popíšu jejich historii, jejich historický vývoj. Dále se podívám na prameny práva vysokých škol a to jak na státní tak evropské úrovni. Popíši orgány.Systém akreditace a akreditační komisy. Na závěr se pokusím rozebrat do jaké kategorie institucí vysokou školu zařadit.cs
dc.format48 s. (84 242 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectVysoká škola. Veřejný ústav. Samospráva. Veřejnoprávní korporace.cs
dc.titleVysoká škola. (Veřejnoprávní samospráva nebo veřejný podnik?)cs
dc.title.alternativePublic University. (Public Authority or public undertaking?)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this bachelors work, i would like to describe the university law. I will describe their historical development.Then i am going to look on the legislatvice streams from our country and from europe. I imply to my work system of akreditation and akreditation commision. In the end i am going to summerize wheter is university more public undertaking or public corporation.en
dc.subject.translatedUniversity. Institute of public. Public corporation. Public undertaking. Autonomy.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Turcani.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Turcani- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce520,64 kBUnknownView/Open
Turcani- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce933,21 kBUnknownView/Open
Turcani- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce411,73 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.