Název: Vyvlastnění
Další názvy: Expropriation
Autoři: Vrbata, Martin
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7405
Klíčová slova: konfiskace;náhrada za vyvlastnění;odvolání;řízení před soudem;účel vyvlastnění;veřejný zájem;vyvlastnění;vyvlastnitel;vyvlastňovaný;vyvlastňovací řízení;vyvlastňovací úřad;zákon o vyvlastnění;znárodnění
Klíčová slova v dalším jazyce: confiscation;compensation for expropriation;appeal;court proceedings;purpose of expropriation;public interest;expropriation;expropriat;expropriated;expropriation proceedings;expropriation authority;nationalization
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vyvlastněním. Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vyvlastnění jako nuceného přechodu nebo omezení vlastnického práva. Autor se v bakalářské práci zabývá institutem vyvlastnění v historickém kontextu, právní úpravou vyvlastňování, jeho rozsahem, zákonnými podmínkami a účely vyvlastnění. Dále se autor zabývá vyvlastňovacím řízením, možnostmi obrany proti vyvlastnění a problémy současné úpravy institutu vyvlastnění.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the expropriation. The aim of this thesis is to analyze the expropriation as a forced transition or restrictions on ownership. The author has deals with eminent domain Institute in historical context, expropriation legislation, its scope, the legal conditions and the purposes of the expropriation. In addition, the author deals with expropriation proceedings, defence capabilities against expropriation and problems in today's editing of the expropriation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin Vrbata-Bakalarska prace-Vyvlastneni.pdfPlný text práce884,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrbata- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce526,27 kBUnknownZobrazit/otevřít
Vrbata- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce779,48 kBUnknownZobrazit/otevřít
Vrbata- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce464,37 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7405

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.