Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorLouda, Tomášcs
dc.contributor.authorSeverýnová, Romanacs
dc.contributor.refereeKříž, Dominikcs
dc.date.accepted2013-05-22cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:23Z-
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:23Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-26cs
dc.identifier51949cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7410-
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou obce s rozšířenou působností, jejím charakterem, právním postavením a úlohou ve veřejné správě. V práci se pokusím nastínit vývoj obecní samosprávy, především reformu územní veřejné správy a její důsledky. Na charakteristické rysy obce a specifické znaky obce s rozšířenou působností a její činnost a úkoly se zaměřím v další části práce. V závěru osvětlím fungování a strukturu tohoto typu obce na konkrétním případě města Chrudim.cs
dc.format51 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdecentralizacecs
dc.subjectobec s rozšířenou působnostícs
dc.subjectpřenesená působnostcs
dc.subjectreforma územní veřené správycs
dc.subjectveřejná správacs
dc.titleObec s rozšířenou působnostícs
dc.title.alternativeThe municipality with extended powersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMy bachelor thesis deals with analysis of municipality with extended powers, its character, legal status and role in system of public administration. I will describe development of municipal government, especially the reform of public administration and its consequences. I will focus on distinctive features of municipality and specific features of municipality with extended powers and its activities and tasks next part. The working of municipality with extended powers and its structure is shown in the specific case of city of Chrudim in conclusion.en
dc.subject.translateddecentralizationen
dc.subject.translatedmunicipality with extended powersen
dc.subject.translateddelegated powersen
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedreform of territorial public administrationen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Obec s rozsirenou pusobnosti.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Severynova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce502,29 kBUnknownZobrazit/otevřít
Severynova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce904,58 kBUnknownZobrazit/otevřít
Severynova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce383,3 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7410

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.