Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHegner, Jiří
dc.contributor.authorRolníková, Lucie
dc.contributor.refereePrůcha, Petr
dc.date.accepted2013-05-15
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:11Z
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:11Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier51998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7412
dc.description.abstractPráce mapuje hlavní cíle regionální politiky EU. Konkrétně se zaměřuje na CÍL 3, tedy Evropskou územní spolupráci. V rámci územního členění mikroregionu Chebsko vymezuje, jaké typy přeshraniční spolupráce můžou vzniknout. Hlavní prioritou této práce je seznámení s dominantními a zároveň jedinými programy v této oblasti. Jsou jimi Operační program přeshraniční spolupráce Česko - Bavorsko a Česko - Sasko, protože díky nim vzniklo na tomto území mnoho zajímavých a užitečných projektů.Závěrem práce je vytvoření námětu na nový projekt.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectEvropský fond pro regionálního rozvojecs
dc.subjectEvropský sociální fondcs
dc.subjectFond soudržnostics
dc.subjectFond malých projektůcs
dc.subjectDispoziční fond Cíl 3cs
dc.subjectprogramovací obdobícs
dc.subjectoperační programcs
dc.subjectprogramový dokumentcs
dc.subjectkooperační partnercs
dc.subjectlead partnercs
dc.subjectdotační smlouvacs
dc.subjectsmlouva o spoluprácics
dc.titleMožnosti přeshraniční spolupráce na Chebskucs
dc.title.alternativePossibility of cross-border cooperation in the selected microregion (Chebsko)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis essay is mapping the main goals of regional policy The Europiean Union, specially Objective 3 - The European Territorail Cooperation. It defines, what types of cross-border cooperation be developed. The main priority of this work is apprise to present the dominant and also unique Programs in this region - OP CBC Czech - Bavaria and the Czech Republic - Saxony. These created a lot of interesting and useful projects in this area. The Conclusion of this work is to propose a new project.en
dc.subject.translatedEuropean regional development funden
dc.subject.translatedEuropean social funden
dc.subject.translatedCohesion funden
dc.subject.translatedSmall project funden
dc.subject.translatedDispositional fund Obj. 3en
dc.subject.translatedprogramming perioden
dc.subject.translatedoperational programen
dc.subject.translatedprogram documenten
dc.subject.translatedcooperative partneren
dc.subject.translatedlead partneren
dc.subject.translatedcontract of subsidiesen
dc.subject.translatedcooperation agreementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lucie Rolnikova.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Rolnikova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce548,75 kBUnknownView/Open
Rolnikova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce932,18 kBUnknownView/Open
Rolnikova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce417,5 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.