Název: Důchodová reforma v ČR, její důvody a rizika
Další názvy: Pension reform, reasons and risks.
Autoři: Pokorná, Žaneta
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Žižkovský, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7413
Klíčová slova: důchod;důchodová reforma;důchodový systém;sociální stát;doba pojištění;důchodový věk
Klíčová slova v dalším jazyce: pension;pension reform;pension system;welfare state;time of insurance;pension age
Abstrakt: Bakalářská práce si klade za cíl popsat především důchodovou reformu v ČR, její důvody a rizika. První část je zaměřena na obecnou definici sociálního státu, na popis důchodových systémů obecně a jejich financování. Nejobsáhlejší kapitola se zabývá samotnou reformou důchodového systému v ČR. V závěru je uvedeno srovnání našeho důchodového systému se systémy Slovenska a Maďarska.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s thesis aims at describing the CR pension reform along with the reasons behind it and potential risks. The first section focuses on a general definition of a social state, description of pension systems in general and their funding. The most extensive section deals with the CR pension reform itself. In the final section, a comparison is made of the CR pension system with those of Slovakia and Hungary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Zaneta Pokorna.pdfPlný text práce651,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna Zaneta- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce852,04 kBUnknownZobrazit/otevřít
Pokorna Zaneta- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce755,74 kBUnknownZobrazit/otevřít
Pokorna Zaneta- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce389,92 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7413

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.