Title: Důchodová reforma v ČR, její důvody a rizika
Other Titles: Pension reform, reasons and risks.
Authors: Pokorná, Žaneta
Advisor: Čabanová, Bohumila
Referee: Žižkovský, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7413
Keywords: důchod;důchodová reforma;důchodový systém;sociální stát;doba pojištění;důchodový věk
Keywords in different language: pension;pension reform;pension system;welfare state;time of insurance;pension age
Abstract: Bakalářská práce si klade za cíl popsat především důchodovou reformu v ČR, její důvody a rizika. První část je zaměřena na obecnou definici sociálního státu, na popis důchodových systémů obecně a jejich financování. Nejobsáhlejší kapitola se zabývá samotnou reformou důchodového systému v ČR. V závěru je uvedeno srovnání našeho důchodového systému se systémy Slovenska a Maďarska.
Abstract in different language: This bachelor?s thesis aims at describing the CR pension reform along with the reasons behind it and potential risks. The first section focuses on a general definition of a social state, description of pension systems in general and their funding. The most extensive section deals with the CR pension reform itself. In the final section, a comparison is made of the CR pension system with those of Slovakia and Hungary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Zaneta Pokorna.pdfPlný text práce651,01 kBAdobe PDFView/Open
Pokorna Zaneta- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce852,04 kBUnknownView/Open
Pokorna Zaneta- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce755,74 kBUnknownView/Open
Pokorna Zaneta- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce389,92 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.