Title: Vyvlastnění
Other Titles: Expropriation
Authors: Longinová, Petra
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Kalný, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7415
Keywords: vyvlastnění;horní zákon;vlastnické právo
Keywords in different language: expropriation
Abstract: Bakalářská práce se věnuje tématu vyvlastnění. Na institut vyvlastnění je nahlíženo celkově od historie a jeho prvního zakotvení v právních předpisech po současnou právní úpravu, která v poslední době přinesla mnoho změn. Dále se práce věnuje úpravě vyvlastňovacího řízení, možnostem ochrany před zásahem do vlastnického práva, podmínkám a účelu vyvlastnění. Především se práce zaměřuje na změny, které přinesla novela zákona o vyvlastnění a horního zákona.
Abstract in different language: This thesis on topic expropriation primary provides a clear overview of expropriation under the circumstances of the year 2013 and the following year 2014, when the new Civil Code comes into effect. Work is dedicated for expropriation proceedings, options for protection against interference to property right, conditions of admissibility of expropriation. The thesis is focused on expropriation in relation to the new Expropriation Law and the Mining Code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Petra Longinova.pdfPlný text práce867,45 kBAdobe PDFView/Open
Longinova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce463,62 kBUnknownView/Open
Longinova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce890,36 kBUnknownView/Open
Longinova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce372,04 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7415

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.