Název: Vyvlastnění
Další názvy: Expropriation
Autoři: Longinová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Kalný, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7415
Klíčová slova: vyvlastnění;horní zákon;vlastnické právo
Klíčová slova v dalším jazyce: expropriation
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje tématu vyvlastnění. Na institut vyvlastnění je nahlíženo celkově od historie a jeho prvního zakotvení v právních předpisech po současnou právní úpravu, která v poslední době přinesla mnoho změn. Dále se práce věnuje úpravě vyvlastňovacího řízení, možnostem ochrany před zásahem do vlastnického práva, podmínkám a účelu vyvlastnění. Především se práce zaměřuje na změny, které přinesla novela zákona o vyvlastnění a horního zákona.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis on topic expropriation primary provides a clear overview of expropriation under the circumstances of the year 2013 and the following year 2014, when the new Civil Code comes into effect. Work is dedicated for expropriation proceedings, options for protection against interference to property right, conditions of admissibility of expropriation. The thesis is focused on expropriation in relation to the new Expropriation Law and the Mining Code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Petra Longinova.pdfPlný text práce867,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Longinova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce463,62 kBUnknownZobrazit/otevřít
Longinova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce890,36 kBUnknownZobrazit/otevřít
Longinova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce372,04 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7415

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.