Title: Matematický model chlazení spalovacího motoru
Other Titles: Mathematical model of engine cooling
Authors: Boháč, Pavel
Advisor: Tůma, František
Referee: Maňásek, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7421
Keywords: spalovací motor;dynamika automobilu;primární a sekundární chladicí okruh;výměna tepla;nucené a nenucené chlazení;chladič;termodynamické zákony;PI regulátor;datová a znalostní pole pro regulaci
Keywords in different language: combustion engine;car dynamic;primary and secondary cooling system;heat exchange;forced and unforced cooling;cooler;termodynamic laws;PI controller;data fields for control
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá realizací matematického modelu chladicího systému spalovacího motoru a realizací modelu automobilu, který odpovídá reálnému případu pohybujícího se vozidla v různých provozních situacích. V práci je zprvu rozebráno základní rozdělení chladicích systémů a jejich vlastností. Dále je navržen a realizován model automobilu, který poskytuje dostatečně přesné hodnoty pro následné připojení chladicího systému. Chladicí systém je vytvořen v základním tvaru, tedy se dvěma chladicími okruhy, jedním čerpadlem a termostatem. Pro jednoduchou obsluhu modelu je vytvořeno uživatelské rozhraní s nabídkou různých jízdních situací. Pomocí tohoto uživatelského rozhraní je ověřena funkčnost celkového systému. V neposlední řadě je navrženo a realizováno řízení pro hlavní akční členy chladicího systému. Návrh regulace je proveden pomocí datového pole a PI regulátorů. Výsledný model je opět verifikován simulací.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with realization of mathematical model of engine cooling system for combustion engine and model of car, which is comparable to case of real moving vehicle in different situations. Thesis analyzed the basic division of cooling-car-systems and their properties. Then model of car is designed and implemented. The model is suitable for subsequent connection with cooling system. The cooling system is created in basic form, it means two main circuits, one water pump and car-thermostat. For easy operation the user interface is desined and implemented. There are scenarios of trip and other operating parameters. Afterwards the whole system is verified by the user interface. At least the control of actuators of cooling system is desined and implemented. Design is done with PI controllers and data fields. After that the whole model is verified again.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PavelBohac_DP.pdfPlný text práce7,41 MBAdobe PDFView/Open
bohac-v.pdfPosudek vedoucího práce560,09 kBAdobe PDFView/Open
bohac-o.pdfPosudek oponenta práce387,96 kBAdobe PDFView/Open
bohac-p.pdfPrůběh obhajoby práce243,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.