Název: Fůze odhadů stavu pro stochastické dynamické systémy
Další názvy: Fusion of state estimates for stochastic dynamic systems
Autoři: Trneček, Josef
Vedoucí práce/školitel: Šimandl, Miroslav
Oponent: Straka, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7441
Klíčová slova: odhad stavu stochastického systému;Kalmanův filtr;informační filtr;fúze lokálních odhadů;fúze bez paměti a s pamětí
Klíčová slova v dalším jazyce: state estimation stochastic system;Kalman filter;information filter;fusion of local estimates;fusion without and with memory
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá fúzí odhadů stavu pro lineární stochastické dynamické systémy. Nejprve stručně prezentuje úlohu odhadu stavu systému na lokální úrovni a představuje málo využívaný Informační filtr. Další část práce se pak zabývá základními přístupy k fúzi lokálních odhadů stavu. Ve třetí kapitole jsou pak navrženy další nové jednoduché systémy fúze. V poslední části práce jsou prezentovány dosažené výsledky simulací u všech předložených algoritmů.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with fusion of local track estimates for linear stochastic dynamic system. At first, it presents estimation problem and introduces rarely used Information filter. Next part of the work deals with basic approaches to the fusion of local state estimates. The new simplified fusion systems are proposed in the third chapter. The simulation results of each algorithm are presented in the last chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKY) / Theses (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplovova prace Final.pdfPlný text práce890,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
trnecek-v.pdfPosudek vedoucího práce337,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
trnecek-o.pdfPosudek oponenta práce374,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
trnecek-p.pdfPrůběh obhajoby práce193,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7441

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.