Název: Analýza obchodních příležitostí na trhu s elektrickou energií a plynem v ČR
Další názvy: Analysis of Business Opportunities on Electricity and Gas Market in the Czech Republic
Autoři: Fenclová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Hejtmánková, Pavla
Fuka, Michal
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7450
Klíčová slova: elektrická energie;zemní plyn;elektrizační soustava;dodavatel;distributor;bilaterální trh;krátkodobý trh;burza;konkurenční prostředí;energetický regulační úřad;operátor trhu s energií
Klíčová slova v dalším jazyce: elektricity;natural gas;electrification system;supplier;distributor;bilateral market;short-term market;stock market;competitive environment;energy regulative office;operator of market with elektricity
Abstrakt: Předkládaná práce je zaměřena na anlýzu trhu s elektrickou energií a plynem v ČR. Jsou zde popsané trhy s elektrickou energií a plynem včetně jejich fungování. Obsahuje popis činnosti energetického úřadu a operátora trhu s energií. Porovnává ceny dodavatelů za silovou elektřinu a plyn na bilaterálním trhu i krátkodobém trhu. Zhodnocuje, na kterém trhu bylo prodáno nejvíce komodit a za jaké ceny a také průměrné ceny na jednotlivých trzích. Navrhuje nákup komodit. Analyzuje konkurenční prostředí na trhu a možnosti krachu společnosti na trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented work is aimed at analysis of electricity and natural gas market in the Czech Republic. Electricity and natural gas markets and their function are described here. Description of function of the Energy regulatory office and the market operator are included too. It compares the prices of suppliers of the electrical energy and natural gas on the bilateral and short-term markets. It brings appraisal on which market were sold more commodities their prices and average rates on the separate markets. It recommends best offer of the commodities. It analyze competitive environment on the market and possibility of bankruptcy of the company in the market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka Tereza Fenclova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053624_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053624_oponent.pdfPosudek oponenta práce301,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053624_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce256,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7450

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.