Title: Diagnostický systém pro hodnocení teflonových trubek
Other Titles: Diagnostic system for evaluation of PTFE tubes
Authors: Šmídl, Jan
Advisor: Mentlík, Václav
Novák, Petr
Referee: Kučerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7454
Keywords: PTFE;chlazení elektrických strojů;mechanické zkoušky
Keywords in different language: PTFE;cooling of electric machines;mechanic exams
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku teflonových trubek pro použití k přivedení chladící vody do statoru velkých elektrických strojů. Tyto trubky jsou vyráběny dvěma technologiemi a tato práce porovnává jejich elektrické a mechanické vlastnosti. Práce také popisuje výrobu jednotlivými technologiemi a vlastnosti samotného PTFE.
Abstract in different language: Set up these is focused on issue of PTFE tubes for using in powerful electric machines for getting cooling water to this. These tubes are made two technologies and this thesis compare their electric and mechanic properties. Thesis also describes production individually technologies and properties of PTFE.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SMIDL_JAN_E11N0169P_.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
053628_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,02 kBAdobe PDFView/Open
053628_oponent.pdfPosudek oponenta práce380,25 kBAdobe PDFView/Open
053628_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.