Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠirůček, Martin
dc.contributor.authorHájek, Jan
dc.contributor.refereeTrnka, Pavel
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:05Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:05Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-09
dc.identifier53629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7455
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na jednotlivé druhy izolačních kapalin s vysokou biologickou odbouratelností se zaměřením na možnosti aplikovatelnosti těchto kapalin v elektrotechnické praxi. Tyto kapaliny budou porovnány s běžně používaným olejem založeným na minerální bázi. V praktické části je řepkový a slunečnicový olej podroben modifikaci. Na těchto modifikovaných vzorcích a syntetické kapalině MIDEL 7131 budou proměřeny absorpční a resorpční charakteristiky, dále ztrátový činitel v závislosti na teplotě. Výsledky budou následně porovnány s na minerálním olejem SHELL Diala dx.cs
dc.format78 s. (13469 slov)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectztrátový činitelcs
dc.subjectpolarizační indexcs
dc.subjectelektrické stárnutícs
dc.subjecttepelné stárnutícs
dc.subjectdiagnostický systémcs
dc.subjectbiologická odbouratelnostcs
dc.subjectvliv tepelné expozicecs
dc.titleDiagnostický systém pro studium aplikovatelnosti alternativních izolačních kapalincs
dc.title.alternativeDiagnostic system for study of application of alternative insulating liquidsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on the individual types of high biodegradable insulating fluids. They are focusing on the possibility of the applicability of these fluids in electrical engineering practice. These fluids are compared to commonly used mineral based oil. In the practical part is rapeseed and sunflower oil subjected to modification. On these modified samples and synthetic fluids MIDEL 7131 will be measured absorption and resorption characteristics, as well as the loss factor depending on the temperature. The results will be compared with mineral oil SHELL Diala dx.en
dc.subject.translateddissipation factoren
dc.subject.translatedpolarization indexen
dc.subject.translatedelectrical agingen
dc.subject.translatedthermal agingen
dc.subject.translateddiagnostic systemen
dc.subject.translatedbiodegradabilityen
dc.subject.translatedeffect of heat expositionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_Hajek_DP.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
053629_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,26 kBAdobe PDFView/Open
053629_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,91 kBAdobe PDFView/Open
053629_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.